OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Vi verkar för en 100 % hållbar och förnybar energisektor.
Förnybar
energi har
aldrig varit
viktigare
En ren investering för näringsliv
och offentlig sektor
Producera egen vindkraft
med vindandelar
Dela