OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Vi verkar för en 100 % hållbar och förnybar energisektor.
Förnybar
energi har
aldrig varit
viktigare
En ren investering för näringsliv
och offentlig sektor
Välj el från vindkraft och bli
en av Sveriges nöjdaste elkunder
Dela