Tidplan Åmot-Lingbo-Tönsen

Byggnationen har startats upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Intensiteten i arbetena kommer öka från och med slutet av maj 2018, då fundamentsarbeten mm påbörjas.

Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindkraftsanläggningen kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020. Arbeten med färdigställande av området kommer dock att pågå fram till sommaren 2020, då invigning av vindparken beräknas ske. 

Tidplan Åmot-Lingbo-Tönsen. Klicka för större bild.

 

Dela
× -