Tillgänglighet och säkerhet Åmot-Lingbo-Tönsen

Den största risken under byggnation är alla transporter och den tunga trafiken. Dessutom sker det sprängningar på flera platser under främst 2018. Dessa föregås av signaler och varningsskyltar sätts upp.

Av säkerhetsskäl sätts vägbommar upp för att undvika obehörig trafik i byggområdet. Detta innebär begränsad tillgänglighet att komma in med bil, och om man har något särskilt ärende i området måste man anmäla sig till platsledningen samt ta del av de arbetsplatsregler som gäller.

Fallåsvägen genom Åmot-Lingbo kommer inte stängas av utan kommer kunna användas som vanligt. Dock kommer byggtrafik röra sig längs även denna sträcka, varför man bör vara extra uppmärksam samt att det föreligger risk för viss störning.

Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar sätts upp efter godkännande från tillsynsmyndigheten. Dessa skyltar ska respekteras och passeras på eget ansvar. Hålla hastighetsbegränsning 30 km/h.

 

Dela
× -