Tönsen (projekt Valhalla)

Den planerade vindparken Tönsen etableras i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Tönsen är en del av Valhalla-projektet där också Åmot-Lingbo vindpark ingår.

Projektet har fått finansiering och byggnationen startas upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindparken kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020.

Tönsen vindpark kommer att bestå av 27 vindkraftverk från Vestas med en totalhöjd om 180 meter.

Hela Valhalla-projektet (Tönsen samt Åmot-Lingbo vindpark) omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 357 MW och en beräknad genomsnittsproduktion om ca 1,1 TWh per år.

Kommun:
Bollnäs
Antal vindkraftverk:
27
Max totalhöjd (m):
180
Förväntad årsproduktion (GWh):
365
Driftstart:
2020

Map

Click on the map to view a larger version
Teilen
× -