Åmot-Lingbo

OX2 och Bergvik Skog har ingått ett partnerskap där OX2 med sin mångåriga erfarenhet av vindkraftsprojekt tar ansvar för projektutveckling, upphandling, finansiering och byggnation av projekt Åmot-Lingbo.

Projekt Åmot-Lingbo har sedan 2012 miljötillstånd för högst 85 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter i Ockelbo och Bollnäs kommuner. I december 2016 beviljades ändringstillstånd enligt miljöbalken där igångsättningstiden för verksamheten förlängdes. I samband med denna förlängning gjordes en optimering av projektet utifrån produktion, minimerad miljöpåverkan och bästa teknik, och projektet har nu en godkänd layout som omfattar 58 vindkraftverk.

Åmot-Lingbo Vindkraft genomför nu en detaljprojektering av anläggningen och påbörjar upphandlingar för att sedan gå vidare med finansieringen. Om allt går väl kan förberedande arbeten starta november/december 2017 för att sedan övergå i mark- och anläggningsarbeten under 2018 och montering/driftsättning av vindkraftverk under 2019. Informationsmöte för närboende kommer att hållas under våren 2017.

Kommun:
Ockelbo och Bollnäs
Antal vindkraftverk:
58
Max totalhöjd (m):
180
Effekt hela parken (MW):
230
Beräknad årsproduktion (GWh):
700
Driftstart:
2019

Map

Click on the map to view a larger version
Share
× -