Åmot-Lingbo (projekt Valhalla)

Den planerade vindparken Åmot-Lingbo etableras i Ockelbo och Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Åmot-Lingbo är en del av Valhalla-projektet där också Tönsen vindpark ingår.

Projektet har fått finansiering och byggnationen startas upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindparken kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020.

Åmot-Lingbo vindpark kommer att bestå av 58 vindkraftverk från Vestas med en totalhöjd om 180 meter.

Hela Valhalla-projektet (Åmot-Lingbo samt Tönsen vindpark) omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 357 MW och en beräknad genomsnittsproduktion om ca 1,1 TWh per år.

Kommun:
Ockelbo och Bollnäs
Antal vindkraftverk:
58
Max totalhöjd (m):
180
Effekt hela parken (MW):
244
Beräknad årsproduktion (GWh):
754
Driftstart:
2020
Informationsträff 20/2 och 21/2

OX2 har påbörjat byggnation av vindparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo. Med anledning av detta bjuder vi in till information.

Kl. 18.00, tisdagen den 20 februari

Lötens Bygdegård

Kl. 18.00, onsdagen den 21 februari

Åmotsgården

Välkommen!

Samma information kommer delges vid båda träffarna. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Map

Click on the map to view a larger version
Share
× -