Tönsen

Vindkraftsprojekt Tönsen ligger i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Vindkraftsområdets norra del ligger ca 11 km SSV Kilafors och området sträcker sig mot sydost fram till gränsen mot Söderhamn och Ockelbo kommuner. Närmaste samlade bebyggelse finns i byn Tönsen en knapp kilometer nordost om anläggningen. Landskapet är präglat av skogsbruk och inom vindkraftsområdet finns stora avverkade ytor och ytor med ungskog. Projektet genomförs i samarbete med Bergvik Skog som äger stora delar av markområdet. Högsta punkten i området ligger ca 355 m ö h.

Tönsen Vind AB, som är ett dotterbolag till OX2 Wind, har beviljats ändringstillstånd enligt miljöbalken av ett befintligt tillstånd för Tönsen vindkraftsanläggning. Tidigare tillstånd medgav högst 42 vindkraftverk med en totalhöjd om 150 meter men i och med den beviljade ändringen som innebär att totalhöjden ökas till max 180 m har antalet vindkraftverk minskats till 27. På detta sätt tillvaratas de goda vindresurserna effektivare samtidigt som det totalt sett innebär en mindre påverkan.

Tönsen Vind AB genomför nu en detaljprojektering av anläggningen och påbörjar upphandlingar för att sedan gå vidare med finansieringen. Om allt går väl kan förberedande arbeten starta november/december 2017 för att sedan övergå i mark- och anläggningsarbeten under 2018 och montering/driftsättning av vindkraftverk under 2019. Informationsmöten för närboende kommer att hållas under våren och sommaren 2017.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Bollnäs
Antal vindkraftverk:
27
Max totalhöjd (m):
180
Förväntad årsproduktion:
300 GWh

Map

Click on the map to view a larger version
Share
× -