Blog Archives

Mažeikiai

Mažeikiai vindpark ligger ca 14 km nordväst om staden Mažeikiai med ca 35 000 invånare, i nordvästra Litauen. Vindparken är belägen i åkerlandskap och angränsar mot den Lettiska gränsen i norr. Anläggningen består av 19 vindkraftverk med en totalhöjd om 178,4 m och beräknas producera 149,6 GWh (149,6 miljoner kWh) per år. Effekten på vindkraftverken är 2,4 MW […]

Comments Off on Mažeikiai

Ajos

Ajos wind farm is located outside of Ajos harbor in Kemi, and is the first re-powering project in Finland. Ajos consists of 13 wind turbines – eight at sea and five on land. In connection with the renewal, the sea cable was replaced with a new one, and the power station was expanded. The plant […]

Comments Off on Ajos

Jouttikallio

Jouttikallio vindpark ligger i Lappo stad i Södra Österbotten. Vindparken ligger i Kiviluomankangas, sydost om Lappo centrum och Jouttikallio industriområde. Avståndet från Lappo centrum är 4,5 km och från Seinäjoki 19 km. Marken ägs av Lappo stad och privata markägare. Den totala effekten av vindkraftsparken är ca 21 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 147 meter, diametern […]

Comments Off on Jouttikallio

Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken. Anläggningen består av […]

Comments Off on Rödstahöjden

Maevaara etapp 2

Tillstånd har erhållits för en vindkraftsanläggning om 36 vindkraftverk vid Maevaara som ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam markägare inom etableringsområdet. Anläggningen uppförs i två etapper. Etapp 1, som togs i drift i april 2015, omfattar 24 vindkraftverk och är fördelad på tre delområden. Etapp 2 […]

Comments Off on Maevaara etapp 2

Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.

Comments Off on Rämsberget

Maevaara etapp 1

Maevaara vindpark ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, i Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam ägare av hela markområdet. Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1 omfattar 24 vindkraftverk fördelade på 3 delområden. Av de totalt 24 vindkraftverken är 12 vindkraftverk belägna i Pajala kommun och 12 vindkraftverk i Övertorneå kommun. Etapp 2 […]

Comments Off on Maevaara etapp 1

Mässingberget

Mässingbergets vindpark ligger mitt i Orsa kommun i Dalarnas län, ca 17 km norr om Orsa. Berget har en högsta punkt på 602 m ö h och markområdet där vindkraftsanläggningen är anlagd ägs av Bergvik Skog Öst. Närmaste tätare bebyggelse finns i Orsa och Skattungbyn ca 17 km söder respektive sydost om etableringsområdet.

Comments Off on Mässingberget

Stor-Rotliden

Driftstart: 2010 Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till Vattenfall.

Comments Off on Stor-Rotliden

Klimpfjäll

Driftstart: 2001 Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till privata ägare. Har senare överlämnats till Vattenfall.

Comments Off on Klimpfjäll