Tehokkaat hankkeet tiiviin yhteistyön avulla

OX2:lla on tehokas hankeorganisaatio, jonka monimutkaisia tuulivoimalahankkeita koskeva osaaminen on johtavaa tasoa. Luonteenomaista meille on kykymme koordinoida rinnakkain useita eri kehitysvaiheessa olevia hankkeita, jolloin teemme yhteistyötä monien eri sidosryhmien kanssa.

Hankesuunnittelun alkuvaiheessa olemme yhteydessä paikallisiin sidosryhmiin, lupaviranomaisiin sekä turbiini- ja rakennuspalvelujen parhaisiin tarjoajiin. Riippumattomana suunnittelijana keskitymme tuulivoimalahankinnoissa hankkeen asettamiin taloudellisiin, teknisiin ja ympäristöllisiin vaatimuksiin. Vestas ja Siemens ovat esimerkkejä OX2:n käyttämistä turbiinitoimittajista.

Johtavat kumppanit
Teemme yhteistyötä alan johtavien rakennusyhtiöiden kuten Skanskan ja Peabin kanssa teiden, nosturialustojen, perustusten sekä tietoliikenneyhteyksien rakentamisessa sekä tuulivoimaloiden pystytyksessä. Sähköverkkoliitäntä toteutetaan verkonomistajan kanssa saatujen maa- ja ympäristölupien mukaisesti.

Taloudellinen analyysi
Asetamme yhdessä institutionaalisia pääomanhoitajia, pankkeja ja sähkön suurkuluttajia edustavien asiakkaittemme kanssa tuulivoimanoston taloudelliset ja hallinnolliset kriteerit. Teemme rahoitusvaihtoehtojen ja kannattavuuslaskelmien arvioinnin, jossa kohdennamme alhaisiin investointikustannuksiin sekä hyvään tuottoon.

Lue lisää: Ajoksen tuulipuisto – repowering-hanke

Jaa
× -