OX2 Brännliden

Brännliden

OX2 har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftsanläggning om högst 10 vindkraftverk och maximalt 220 m totalhöjd vid Brännliden, en långsmal höjd belägen i den nordvästra delen av Skellefteå kommun, Västerbottens län. Närmaste by är Andersträsk, drygt 1,5 km öster om projektområdet och närmaste något större samhälle är Jörn ca 13 km sydöst om projektområdet. Området är utpekat som lämpligt för vindkraft i Skellefteå kommuns vindkraftsplan.

Tillståndsansökan för anläggningen skickades in till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation i början av november 2014.

Karta: © Lantmäteriet Dnr R50075973_150001

Kommun:
Skellefteå
Antal vindkraftverk:
10
Max totalhöjd (m):
220
Förväntad årsproduktion (GWh):
128

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -