projekt

Merkkikallio

Hankealue sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnassa Kyröjoen ja Vassorin lahden välillä valtatie 8 itäpuolella. Alueen pinta-ala on n. 11 km2. Maa-alueet, pääosin asumatonta metsäaluetta, ovat yksityisomistuksessa. Lähin asutus on Vähäkyrössä n. 7 km etäisyydellä ja Vöyrissä n. 13 km päässä tuulivoimapuistoalueesta. Lähin kylä Kuni sijaitsee runsaan kilometrin päässä alueesta. Alueella ei esiinny ristiriitaisia intressejä ja se voidaan pitää sopivana tuulivoimarakentamiselle.

Alueelle voitaisiin tämänhetkisten tietojen mukaisesti sijoittaa 25 tuulivoimalaa, joka olisi ainoastaan 3-4 % koko alueen pinta-alasta. Tuulivoimaloiden malli ja koko tullaan valitsemaan myöhemmin investointivaiheessa. Kyse on kuitenkin suurista laitteista, joiden napakorkeus on 120-140 metriä ja teho 2-3 MW/laite. Tuulivoimapuiston suunnittelussa ja voimaloiden sijoittelussa OX2 Finland tulle huomattavassa määrin huomioimaan lähiasutusta, eläimiä, luontoa sekä muita alueen intressejä niin, että voimaloista koituu mahdollisimman vähän häiriöitä. Tuulivoima-alue sijaitsee metsäisellä alueella Kyrönjoen uoman itäpuolella, taajama-alueen ulkopuolella, eikä sikäli vaikuta yhteiskunnan toiminnallisuuteen.

Lentoliikenne ja lentoturvallisuus
Lounaaseen n. 10 km tuulivoimala-alueesta sijaitsee Vaasan lentokenttä. Merkkikallion tuulivoimapuisto sijaitsee Finavian osoittamalla lentokenttälähialueella (AGA). Tämä saattaa merkitä, että lentoturvallisuusmääräysten takia voimaloiden korkeutta etenkin alueen korkeimmilla paikoilla rajoitetaan huomattavasti. Tuulivoiman vaikutukset lentoliikenteen sujuvuudelle ja lentoturvallisuudelle on selvityksen alla lentoestelupaa varten.

Mitä seuraavaksi?
Hankealueelle tullaan laatimaan tuulivoimaosayleiskaava, jonka perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille sekä tehdään ympäristövaikutusten arviointi. Kaavoitusprosessi ja YVA vievät yleensä noin 2,5 vuotta. Ennen investointi-päätöstä mitataan tuuliolosuhteet hankealueelta vuoden kestävillä tuulimittauksilla, jotka toteutetaan mastomittauksena. Edellä mainitut toimenpiteet toteutetaan sen jälkeen kun valtaosa hankealueen maanomistajista on antanut suostumuksensa maanvuokraamisesta tuulivoimatuotannolle.

Oikealla löydät lisätietoja Merkkikaliion tuulivoimahankkeeseen liittyen.

Tuulivoimaloiden määrä:
n 25 kpl
Kokonaiskorkeus:
korkeintaan 200 m
Tuotanto-odotus:
200–250 GWh/vuosi

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -