projekt

Tynnyrivaara

Tynnyrivaaran hankealue sijaitsee Juuan kunnassa, lähellä Nurmeksen rajaa. Hanke koostuu yhdestä kiinteistöstä, jonka omistaja Tornatorilla on maata alueella noin 2 500 hehtaaria. Hankealueella on myös mahdollisuus maa-ainesten ottamiseen. Alueelle on suunniteltu alustavasti 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Verkkoliitäntäkapasiteetin rajallisuus estää laajemman tuulivoimahankkeen toteuttamisen.

Alustavien selvitysten mukaan Tynnyrivaaran hankealue näyttää alustavasti tuulisuuden puolesta sopivan hyvin tuulivoimatuotantoon, sen läheisyydessä on vähän asutusta, ei merkittäviä luontoarvoja sekä sähköasema sähkönsiirtoa varten sijajitsee muutaman kilometrin päässä. Lähimmät asunnot sijaitsevat n. 1,5 km päässä suunnitelluista tuulivoimapaiasta.

Tuulivoimaloiden määrä:
Noin 9 kpl
Kokonaiskorkeus:
Korkeintaan 220 m
Odotettu tuotanto:
80-90 GWh vuodessa

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -