Blog Archives

Åmot-Lingbo

OX2 och Bergvik Skog har ingått ett partnerskap där OX2 med sin mångåriga erfarenhet av vindkraftsprojekt tar ansvar för projektutveckling, upphandling, finansiering och byggnation av projekt Åmot-Lingbo. Projekt Åmot-Lingbo har sedan 2012 miljötillstånd för högst 85 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter i Ockelbo och Bollnäs kommuner. I december 2016 beviljades ändringstillstånd enligt miljöbalken där […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Åmot-Lingbo

Kjølberget

Kjølberget vindpark planeras ca 10 km söder om Midtskogsberget i Våler kommun, på kommungränsen till Trysil i Hedmark fylke. Projektet är ett samarbete mellan Austri Vind och OX2. Austri Vind har ansökt om tillstånd för vindparken, som har potential att producera ca 100 GWh/år, med 10-15 vindkraftverk. Den planerade vindparken förväntas få ca 40 MW […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Kjølberget

Brännliden

OX2 har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftsanläggning om högst 10 vindkraftverk och maximalt 220 m totalhöjd vid Brännliden, en långsmal höjd belägen i den nordvästra delen av Skellefteå kommun, Västerbottens län. Närmaste by är Andersträsk, drygt 1,5 km öster om projektområdet och närmaste något större samhälle är Jörn ca 13 km sydöst […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Brännliden

Tynnyrivaara

Tynnyrivaaran hankealue sijaitsee Juuan kunnassa, lähellä Nurmeksen rajaa. Hanke koostuu yhdestä kiinteistöstä, jonka omistaja Tornatorilla on maata alueella noin 2 500 hehtaaria. Hankealueella on myös mahdollisuus maa-ainesten ottamiseen. Alueelle on suunniteltu alustavasti 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Verkkoliitäntäkapasiteetin rajallisuus estää laajemman tuulivoimahankkeen toteuttamisen. Alustavien selvitysten mukaan Tynnyrivaaran hankealue näyttää alustavasti tuulisuuden puolesta […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Tynnyrivaara

Santtio

Santtion tuulivoimahanke sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Uudenkaupungin ja Vehmaan kunnan rajan molemminpuolin. Rannikolle tuulipuistosta on etäisyyttä noin 8 km. Hankealueelle suunnitellaan rakennettavaksi alustavasti 9 tuulivoimalaa. Voimaloista 6 on suunniteltu Uudenkaupungin puolelle ja 3 Vehmaan kunnan puolelle. Vehmaan puoleisen alueen vieressä kulkee junarata. Hankealueiden  koko on noin yhteensä noin 700 hehtaaria. Santtio ja Kiimakallion alueille on suunniteltu yhteensä […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Santtio

Merkkikallio

Hankealue sijaitsee Pohjanmaalla Mustasaaren kunnassa Kyröjoen ja Vassorin lahden välillä valtatie 8 itäpuolella. Alueen pinta-ala on n. 11 km2. Maa-alueet, pääosin asumatonta metsäaluetta, ovat yksityisomistuksessa. Lähin asutus on Vähäkyrössä n. 7 km etäisyydellä ja Vöyrissä n. 13 km päässä tuulivoimapuistoalueesta. Lähin kylä Kuni sijaitsee runsaan kilometrin päässä alueesta. Alueella ei esiinny ristiriitaisia intressejä ja se […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Merkkikallio

Verhonkulma

Verhonkulman tuulivoimahanke sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa Marttilan ja Kosken kuntien välisellä rajalla. Katso karttaa alla. Suunniteltu hankealue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntaliiton kesäkuussa 2013 hyväksymään tuulivoima-vaihemaakuntakaavaan. Hankkeen osayleiskaavoitusprosessia ollaan aloittamassa syksyllä 2013. Kaavoitus-prosessissa selvitetään alueelle sijoittavien tuulivoimaloiden lukumäärä, paikat ja niiden vaikutukset lähiympäristöön. Verhonkulman tuulipuistoalue on verrattain tasaista, kallioista talousmetsäaluetta. Alueen metsä on rikkonaista ja koostuu eri-ikäisistä metsä-alueista. […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Verhonkulma

Ponsivuori

Ponsivuoren tuulivoimahanke sijaitsee Ponsivuoren-Rautapääkallion alueella. PonsIvuori on  Etelä-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvassa Kurikan kaupungin Etelä-osassa lähellä Kauhajoen kuntarajaa. Hankealuetta läheisimmät asutuskeskukset ovat 13 km etäisyydellä luoteessa sijaitseva Kurikka, 11 km itään oleva Jalasjärvi sekä Kauhajoki, joka sijaitsee hankealueelta noin 17 km lounaaseen. Hankkeen osayleiskaavoitusprosessia ollaan aloittamassa loppuvuodesta 2013. Kaavoitusprosessissa selvitetään alueelle sijoittavien tuulivoimaloiden lukumäärä, paikat ja niiden […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Ponsivuori

Dagsmark-Lappfjärd

Dagsmark-Lapväärtin hanke sijaitsee Kristiinankaupungin kunnassa Pohjanmaalla. Suunnittelualue sijaitsee Dagsmarkin, Peruksen, Lapväärtin ja Tiukan kylien välissä, noin 20 km Kristiinankaupungin keskustasta itään. Alueen yksityiset maanomistajat omistavat maan, joka koostuu ennen kaikkea rakentamattomasta metsä- ja peltomaasta. Metsiä käytetään ennen kaikkea talousmetsänä. Lähin asutus sijaitsee Dagsmarkin, Peruksen ja Lapväärtin kylistä etelään ja Tiukasta pohjoiseen.

Kommentit pois päältä artikkelissa Dagsmark-Lappfjärd

Rajamäenkylä

Rajamäenkylän alue sijoittuu Karijoen ja Isojoen kuntien alueella sijaitsevalle laajalle asumattomalle alueelle, jossa on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsään. Tähän asti tehtyjen selvitysten perusteella Rajamäenkylän alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuistolle. Hankealue sijaitsee maisemallisesti arvokkaiden alueiden ympäröimänä, mutta tuulipuiston lähialue ei ole maisemallisesti arvokasta. Hankealueelle suunnitellaan 80-120 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden tyyppiä ja kokoa […]

Kommentit pois päältä artikkelissa Rajamäenkylä