Yhteystiedot

Päätoimisto
Postiosoite: Box 2299
SE-103 17 Stockholm
Käyntiosoite: Lilla Nygatan 1
Vaihde: +46 8 559 310 00 (klo 8–17)

Helsinki
Malminkatu 28
FI-00100 Helsinki

Yhteyshenkilöt

Teemu Loikkanen
Maajohtaja
+358 50 373 6243
teemu.loikkanen@ox2.com

Niko Blomberg
Projektijohtaja
+358 40 525 3960
niko.blomberg@ox2.com

Svante Nilsson
Sopimusjohtaja
+358 40 594 3098
svante.nilsson@ox2.com

Pasi Tammivaara
Projektijohtaja
+358 40 803 3177
pasi.tammivaara@ox2.com

Jaa
× -