Stockholm, Gamla Stan. Foto: Visit Stockholm

Föreningsstämma 23 maj 2017 i Stockholm

O2 El Ekonomisk Förenings ordinarie stämma äger rum den 23 maj 2017 i Stockholm. Vi hoppas att du utnyttjar din demokratiska rätt och kommer! Boka datumet i kalendern så kommer mer information längre fram.

Om du inte kan komma till Stockholm erbjuder vi möjlighet att delta per telefon. Kallelse skickas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarna.

Medlem som önskar att ett ärende ska tas

upp på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast två månader före stämman, d v s den 23 mars 2017.

Mer information och program skickas ut till alla medlemmar i mars.

Fr o m februarifakturan kommer O2 El Ekonomisk Förenings pris för andelselen kosta 28 öre/kWh. Info om detta har gått ut, här en påminnelse och mer info.

12 kommentarer Läs hela artikeln

Den 2 februari i år lade regeringen fram ett förslag om ett klimatpolitiska ramverk som också innehåller Sveriges första klimatlag.

1 kommentar Läs hela artikeln

Produktionen 2016

2017-02-23

Presentation och analys av vindkraftsproduktionen i O2 El Ekonomisk Förening 2016.

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -