Höjt pris på andelselen

2017-02-23

Höjt pris på andelselen

Från och med februarifakturan kommer föreningens pris för andelselen kosta 28 öre/kWh. Information om detta har gått ut under hösten, och här kommer ytterligare en påminnelse om hur situationen ser ut.

Bakgrund till dagens situation
Föreningens ekonomiska situation är just nu tuff. Den är inte akut, men allvarlig, om utvecklingen fortsätter på samma sätt som under 2016.

Bakgrunden till dagens ekonomiska läge beror i stort på att priset för elcertifikat gått neråt. Föreningen får 1 elcertifikat för varje MWh som vi producerar (ett normalår får vi alltså 63 000 elcertifikat). Snittpriset för elcertifikat mellan 2007 och 2015 var 237 kr/st. Under 2016 föll priset så att snittet över året blev 137 kr/st. Just nu (feb-17) ligger marknadspriset på ca 60 kr/certifikat. Denna viktiga intäkt har alltså sjunkit drastiskt under mycket kort tid.

Styrelsens åtgärdspaket
När styrelsen såg denna utveckling under hösten agerade man snabbt för att tillse att föreningens ekonomi kan hållas fortsatt stabil. Under hösten och vintern har man vidtagit ett antal åtgärder, däribland förhandlat och sänkt kostnaderna för vår elhandel och administration av föreningen, fattat beslut om nedskrivning av verkens värde samt sänkt priset på nya andelar.

Den åtgärd som påverkar nuvarande medlemmar mest är det höjda priset på andelsel från 20 till 28 öre/kWh. För en medlem med 10 andelar innebär detta en årlig prishöjning på 800 kr exklusive moms. Värt att notera i sammanhanget är att för den som varit medlem sedan 2007, med just 10 andelar, har sparat minst 25 000 kr, jämfört med ett vanligt rörligt elavtal (ännu mycket mer om man jämför med ett bundet avtal).

Hantering av kostnader och intäkter
Rörande priserna på elcertifikat bör nämnas att föreningen i enlighet med vår policy att minimera risk har gjort säkringar (förenklat kan man säga att vi sålt i förväg och därmed låst priset) för en stor del av certifikaten de närmaste åren framåt, vilket gör att vi de facto får bättre betalt än dagens marknadspris ger. Det ger oss lite mer andningsutrymme än om hela tilldelningen skulle säljas till dagens marknadspris.

Under hösten har vi lyckats förhandla med våra stora leverantörer för bättre villkor. Både OX2, som övervakar och sköter våra vindkraftverk samt administrerar föreningen, och LOS Energi som sköter vår handel mot elbörsen har gått med på sänkta avgifter. Det är dock viktigt att nämna att de besparingar föreningen gör inte ska utgöra någon ökad risk för föreningen. Vissa kostnader, som t ex försäkringar och underhåll osv kan vi, och bör vi, inte avstå ifrån.

Vad vet vi om framtiden?
Elcertifikatspriserna har fortsatt att sjunka sedan styrelsen fattade besluten i höstas. Priserna påverkas mycket av politiska beslut kring elcertifikatsystemet. Här finns ännu inga tydliga svar, vilket skapar osäkerhet på marknaden.

Tack vare att föreningen agerat i tid har vi dock en stabil ekonomi och inga fler höjningar av andelspriset är planerade i närtid.

 • Peter Westberg

  I denna ekvationen, får man inte glömma att exempel-medlemmen med 10 andelar kanske betalt 55.000 för dom och att dom är dag är “värda” 45.000, alltså en ren reaförlust på 10.000.

 • Peter Westberg

  …. och räknar man vidare på detta, så blir alltså insparingen på 25.000 bara 15.000 med reaförlusten med i bilden. För att räkna hem den investering som gjorts på 55.000 eller mer, så tar det med nuvarande elpriser (Vattenfall 30.37 öre) cirka 170 år att komma till break-even.
  Ingen vidare bra affär alltså!
  För de som går in idag, tar motsvarande intjänande 190 år.

  Har jag räknat fel? Motbevisa gärna! Det enda vi kan hoppas på är stigande elpriser för alla andra. 🙂

 • Jkorp

  Rätt räknat men fel tänkt, Peter! Exempelanvändaren som säljer nu har ju redan räknat hem investeringen med god marginal. Även om priset på andelstorget är något lägre än nyköpspriset så har de 25.000 sparade kronorna mer än väl täckt reaförlusten. Anskaffningspriset var dessutom förmodligen lägre än 5.500 för exempelanvändaren.
  Men framför allt investerar vi inte i vindkraft för att tjäna pengar utan för att det finns andra värden som är betydligt viktigare än de ekonomiska. För egen del är andelsägd vindkraft det enda som (utöver mina egna solceller på taket) garanterar att jag bidrar till en klimatneutral elproduktion. Därmed kan jag vara säker på att elen jag använder inte kommer från smutsig importerad kolkraft. När det gäller andra former av elleverantörer är jag i händerna på andras beslut, även om jag betalar extra för “grön el”. Så länge efterfrågan på “grön el” är betydligt lägre än produktionen av t.ex. svensk vattenkraft gör ett sådant val ingen som helst skillnad.
  Eller tänker jag fel? Motbevisa gärna! 🙂

 • Peter Westberg

  Här kan man naturligtvis tycka olika, men jag ser främst till priset.
  Är det bra ur miljösynpunkt, så känns det naturligtvis bra, men jag kommer aldrig att frivilligt betala mer bara för miljöaspekten.
  Den delen får våra politiker sköta, genom att visa vägen.
  Det gjorde man när det gäller etanoldrivna bilar (jag kör nu på diesel) och det har man gjort när det gäller vindkraft.
  Andelselen är nu marginellt billigare och jag har redan gjort investeringen, så det blir väl inget akut byte till något annat, då det inte finns alternativ för tillfället. Skulle det komma alternativ med väsentligt billigare pris, då byter jag, oavsett eventuell miljövinst/förlust. Sån är jag!

 • Pontusl

  Som ägare till förnybar kraft har vi lägre marginalkostnad än termisk kraft och har därför förutsättning att vara lönsamma under lägre priser än övriga. Givet att tillgångarna manageras rätt. Som senaste The Economist konstaterar befinner vi oss tack vare sol och vinds låga marginalkostnader i ett race till botten på energimarknaderna.

  Vi som ägare måste kunna klara av att omvandla vårt gratis bränsle i konkurrenskraft!
  Detta är en fråga om styrning och management.

  Peter, du har goda fundamentala chanser att åter kunna tjäna pengar på ditt innehav i framtiden, Operating Expenditure för vindkraftverk är nämligen dramatiskt lägre än 28 öre/kWh, så vi ska kunna komma ned signifikant under 30.37 öre/kWh.
  Jkorp, på så vis säkras också jobben på OX2 och du får fler trevliga kollegor eftersom vi då åter kan sälja dramatiskt fler andelar och bygga fler vindkraftverk.

  Jag kandiderar till styrelsen, har kunskaperna och idéerna som behövs på området, är intervjuad av valberedningen och har arbetat med ekonomisk analys av energiprojekt med fokus vind sedan 2004, oberoende service, drivit ett antal bolag och suttit i styrelser för infrastrukturbolag.

  Vi ses på stämman!
  mvh, Pontus Löfstrand

  Läs och förbered för framtiden:
  http://www.economist.com/news/leaders/21717371-thats-no-reason-governments-stop-supporting-them-wind-and-solar-power-are-disrupting?cid1=cust/ednew/n/bl/n/20170223n/owned/n/n/nwl/n/n/EU/8947035/n

 • OX2 Kundservice

  Hej,

  Vilka intressanta diskussioner! Vi hoppas att ni kommer till
  stämman i maj och fortsätter att engagera er i föreningen.

  Trevlig helg,

  Mikael på OX2s kundservice

 • Mats Hägglund

  Peter,
  Om du vill ha full kontroll så rekommenderar jag solceller på eget tak. Då får du färre överraskningar. Lönsamheten är låg break-even efter ca 15-20år beroende på anläggningens storlek.

  Du får även ett oberoende mot höjda avgifter för elnätet, vilket är den faktor som gör att solenergin på sikt (5-10 år) konkurrerar ut alla kraftslag, om EU tar bort sin straffskatt på solcellerna.

  Det är väldigt roligt med en egen solelsproduktion, tex nu i februari ger en 2,5 kW anläggning ibland upp till 1 kW och ca 5 kWh om dagen om solen tittar fram. (eller 0kW om det snöar)

  MVH/Mats – 6 andelar – 2,5 kW solceller – 7400 el-mil med en Leaf

 • Lars Lagström

  10 andelar sedan 2007 kan inte ha sparat 25000:-, jag har haft 18 andelar sedan oktober 2008 och sparat totalt 33815:- tom jan 2017, det är en dålig avkastning och dessutom så har man sänkt priset med 1000:-andel, en förlust på 18000:-, det ger en avkastning på 15815 på drygt 8 år vilket är ur uselt, vad sysslar OX2 med, trodde att skull kunna strunta i att hålla koll på elpriset när man investerat 99000:- !

  • Besviken medlem

   Håller helt med Lars här.

 • Lars Lagström

  Stackars de som betalat över 6000:- för sina andelar!
  Kan inte fatta att man sänkt priset på andelar!

  • OX2 Kundservice

   Hej Lars,

   På grund av externa faktorer, så som marknadspris på elcertifikat och el, har föreningens styrelse varit tvungen att vidta åtgärder för att säkra föreningens ekonomi. En av dem är, som du vet, att sänka priset på vindandelar. Styrelsens bedömning är att 4 500 kr kan göra det mer attraktivt att köpa andelar, samtidigt som det fortfarande är lönsamt för föreningen att sälja till det priset. Priset på andelar sätts utifrån vad som är bäst för föreningens totala ekonomi och för oss är det just nu bäst om vi kan betala av så mycket av föreningens banklån som möjligt och därmed sänka räntekostnaderna.

   Tveka inte att ringa oss om du har några fler frågor eller kommentarer.

   Varma hälsningar,
   Anna-Karin på OX2s kundservice
   0771- 818 700

   • Lars Lagström

    “4 500 kr kan göra det mer attraktivt att köpa andelar”
    Det är ren skandal mot oss som betalt så mycket mer, vi förlorar en hel del på detta, 18000 för min del.
    Det är ju smartare att gå med I Kundkraft och få el för 33,29 öre, 6,67 öre med moms/kWh dyrare utan att lägga en spänn på andelar. Börsen har snittat har snittat ca 10% de senaste 10 åren. Bättre att sätta pengarna på Avnza Zero än att köpa andelar på OX2!
    Tänk om alla vi som köpt tidigare och blir förbannade och säljer billigare än 4500, då får ni inte in era pengar som ni så väl behöver.
    Extremt besviken som ni förstår!

 • Lars Lagström

  Skulle vara intressant att veta hur många andelsägare som betalt mer än 4500:- av de 4000 andelsägare som OX säger sig ha.

 • Lars Lagström

  Om det nu går så dåligt för OX2, numera Utellus, hur kan man då årets resultat ligga på 202 miljoner varav det delas ut 35 miljoner till aktieägarna?!
  Det är vi 4000 andelsägare som betalar detta med att få våra andelars värde nedskrivna samt att elpriset höjts till 28 öre ! När jag gick med kostade elen 16 öre, då var man tvungen att höja för att slippa skatta då priset ansågs subventionerat eller liknande.
  Om det nu går så dåligt (och man skyller på bla utsläppsrätterna) så att man måste höja priset och sänka andelspriset, hur kan man då lägga pengar på att byta namn igen, tredje namnet under mina 9 år som andelsägare, vilket annat bolag gör så?
  Mina andelar ligger ute till försäljning, Kundkraft kan erbjuda samma elpris utan att man behöver köpa andelar så varför skall jag subventionera aktieägarna med en massa pengar direkt ner i fickan från mig och dig!
  Det är aktieägarna som skall gå in med kapital när det går dåligt!
  22 mars 2010, var första handelsdag för bolaget på börsen men jag hittar inte bolaget när jag söker upp bolaget via Avanza eller DI som det hänvisas till på hemsidan.
  Stor skandal är vad det är, jag känner mig blåst!

  • Charlotte Holm

   Hej Lars,

   Av ditt meddelande förstår jag att du har tittat i årsredovisningen som avser hela OX2-koncernen. Det är viktigt att hålla isär OX2-koncernen, dotterbolaget Utellus AB (fd. OX2 Vindel) och föreningen Solivind El Ekonomisk Förening.

   Du är medlem och andelsägare i Solivind El Ekonomisk Förening. Föreningen har ett avtal med elbolaget Utellus AB som är ett bolag inom OX2-koncernen. Avtalet innefattar att Utellus bland annat hanterar all administration och kundservice åt Solivind. Det är en kostnadseffektiv lösning och innebär att föreningen inte behöver ha några egna anställda.

   Rent ekonomiskt går Utellus inte med vinst på att sköta föreningen, men Utellus tror på vindandelar som produkt långsiktigt och anser att det är viktigt att hushållen har möjlighet att vara med och bidra till ett hållbart samhälle genom att äga sin egen förnybara el. I vintras gjorde Utellus till och med en sänkning av kostnaderna gentemot föreningen, från redan mycket låga nivåer, för att ge föreningen bättre förutsättningar.

   Som du nämner har föreningen bytt namn vid ett par tillfällen under åren. Bytet av namnet från ”O2” till ”Solivind” gjordes efter en omröstning av medlemmarna på föreningsstämman 2016. Utellus har bekostat namnbytena och de har därmed inte belastat föreningens ekonomi på något vis.

   OX2-koncernen, som består av ett flertal bolag, gjorde ett fint resultat 2016. Detta är primärt tack vare ett av bolagen inom koncernen som arbetar med att projektera, bygga och sälja stora vindkraftsparker.

   Om du är intresserad av att läsa Solivind El Ekonomisk Förenings årsredovisning så hittar du den här: http://www.utellus.se/vindkraft/solivind/

   Om du har fler frågor eller kommentarer är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice på 0771- 81 87 00.
   Vänliga hälsningar från Charlotte på Utellus Kundservice.

   • Lars Lagström

    När jag gick med 2008, så fans bara O2, och då fick vi betala in andelarna i förskott så O2 kunde bygga Vindkraftverk som man skulle få sin el ifrån, alltså var anläggning till stor del betald när den började leverera ström för 16 öre.
    Jag såg någonstans att OX2 börsintroducerades våren 2010 men jag kan inte hitta bolaget, under vilket namn finns biolaget på börsen?
    Jag ser nu att om jag tittar på nätet så kommer det upp 10 bolag som har lägre elpris än 28 öre, jag vet att det är lock rabatter mm men Karlstad energi leverera r utan rabatter, tillkommer dock 220:- i årsavgift, men det ryms i att ligga under 28 öre, hur kan de ligga så lågt utan att man köpt andelar, de sitter väl lika taskigt till med utsläppsrätter som ni skyller på.
    Man är lurad och sitter fast i detta elbolag och man tappade 1000:- andel över en natt när ni sänkte till 4500:-/andel, Skandal! Det är ju vi andelsägare som betalar del av utdelningen, det bara trollas bort av bolagiseringssnacket ni dra som svar.

    Jag anser att moderbolaget som gör vinst (utdelning på 35 miljoner) skall kompensera oss som blivit bestulna på vad man betalt till de 4500:- som de kostar idag.

    • OX2 Kundservice

     Hej igen,

     OX2 är inte noterat på börsen.

     Det är ingen som har bestulit er på pengar. Varje beslut som har tagits har varit korrekta vid sina givna tillfällen. Som vi tidigare nämnt är det på grund av externa marknadsfaktorer, så som marknadspris på elcertifikat och el, som föreningens styrelse har varit tvungen att vidta åtgärder för att säkra föreningens ekonomi. Besluten i föreningen har alltid baserats på oberoende och vedertagna analysinstituts bedömningar, statistik och prognoser.

     Du är varmt välkommen att ringa vår kundservice på 0771- 81 87 00 om du har ytterligare frågor eller synpunkter. Du är även välkommen att delta på föreningens medlemsstämmor som brukar hållas varje år i maj/juni.

     Varma hälsningar från Anna-Karin på Utellus kundservice

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

0 kommentarer Läs hela artikeln

Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman.

0 kommentarer Läs hela artikeln

OX2 Vindel rustar för framtiden och byter namn till Utellus. I månadsskiftet juni/juli lanseras nya varumärket, ny hemsida och ny e-postadress.

0 kommentarer Läs hela artikeln

 

Dela
× -