OX2 Glötesvålens vindpark

OX2:s ledning

Bolagets verkställande direktör är Johan Ihrfelt. Verkställande direktören är i sin roll underordnad styrelsen och har som huvuduppgift att sköta bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten i bolaget.

Förutom verkställande direktören Johan Ihrfelt har OX2 sex ledande befattningshavare: Thomas von Otter, Vesna Ekedahl, Paul Stormoen, Fredrik Olrog, Stina Yones och Lars Bryngelsson.

Ledande befattningshavare

Johan Ihrfeldt, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Johan Ihrfelt,
vd OX2 Group

Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, MBA-studier NYU, Stern School of Business och studier juristlinjen Stockholms universitet.

Bakgrund: Johan har över 20 års erfarenhet av att starta, bygga och utveckla verksamheter inom främst branscher i förändring. Erfarenhet kommer bl.a. från Kinnevik varefter Johan grundade och var vd för Spray som etablerade över dussintalet bolag idag verksamma inom IT, telekom, interaktiv media, konsulttjänster, logistik och e-handel. Johan är även engagerad i ett flertal styrelse- och advisory boards främst med inriktning på entreprenörskap och hållbarhet.

 

Thomas von Otter,
vice vd OX2 Group

Utbildning: Ekonomi, Stockholms universitet.

Bakgrund: Utvecklat verksamheter sedan slutet av 90-talet inom bl.a. Kinnevik, TV4, Bonniers och Spray.

Thomas Von Otter, OX2. Foto: Christian Gustavsson

Vesna Ekedahl, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Vesna Ekedahl,
CFO OX2 Group

Utbildning: Master i International business and Finance Handelshögskolan i Stockholm och civilekonom Universitetet i Split.

Bakgrund: Över 10 år som controller, ekonomiansvarig och ekonomichef på Connecta AB innan Vesna kom till OX2 2008.

 

Paul Stormoen,
vd OX2 Wind – vindkraftsututveckling som även innefattar finansiering och transaktionsområdet

Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings universitet.

Bakgrund: Affärsutveckling och strategifrågor inom Accenture med inriktning på energisektorn och det finansiella området.

Paul Stormoen, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Fredrik Olrog, OX2. Foto: Christian Gustavsson


Fredrik Olrog,
vd OX2 Bio – initiering samt realisering av nya bioenergiprojekt samt förvaltning av de anläggningar som OX2 äger

Utbildning: nationalekonom, Stockholms Universitet, studier vid European Business School, London.

Bakgrund: Fredrik började bygga upp OX2:s bioenergiavdelning med erfarenheter från start-up’s, affärsutveckling, finansiering, försäljning och marknadsföring. Fredrik kommer senast från företaget Scandinavian Biogas och dessförinnan General Electric.

 

Stina Yones,
vd OX2 Vindel – verksamhet med inriktning på konsumentmarknaden och medlemsägd vindkraft

Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.

Bakgrund: Affärsutveckling, marknadsföring och kommunikation med konsumentinriktning. Senast innan OX2 inom livsmedelskoncernen Lantmännen och tidigare som konsult på Prime.

Stina Yones, OX2. Foto: Christian Gustavsson

OX2, Lars Bryngelsson. Foto: Christian Gustavsson

 

Lars Bryngelsson,
vd OX2 TCM – förvaltning av externa ägares vindkraftverk

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Linköpings universitet.

Bakgrund: Lars har mångårig erfarenhet av styrnings- och ledningsfrågor som managementkonsult med fokus på effektivisering och kvalitet. Har även arbetat operativt med internationell försäljning samt supply chain management inom energisektorn.

Övriga nyckelbefattningshavare

 

Linda Burenius Magnusson,
Head of Public Affairs OX2 Group

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Bakgrund: Posten samt konsult inom projektledning, affärsutveckling och marknadsfrågor. Vd OX2 Vindel och O2 El Ekonomisk Förening 2007-2015.

Linda är vice styrelseordförande i branschorganisationen Svensk Vindenergi, styrelseordförande i föreningen 100% Förnybart och ledamot i Energimarknadsinspektionens insynsråd. Hon tog 2009 emot utmärkelsen Årets Miljökapitalist från Veckans Affärer.

Linda Burenius Magnusson, OX2. Foto: Christian Gustavsson

Ruben Medina, OX2. Foto: Christian Gustavsson

 

Ruben Medina,
Head of Procurement and Construction OX2 Wind

Utbildning: Industriingenjör från tekniska fakulteten vid Bilbaos universitet, Spanien. MSc i tillverkning från Cranfield University i Storbritannien.

Bakgrund: Över 12 års erfarenhet av vindkraft. Arbetade i olika positioner och länder på Gamesa och som chef för teknik och byggnation på Vattenfall Wind innan han började på OX2 2015.


Elin Löfblad,
Head of Distributed Energy OX2 Group

Utbildning: Civilingenjör Maskinteknik, Chalmers Tekniska Högskola.

Bakgrund: Mer än tio år i energibranschen med erfarenhet av bolagsledning, affärsutveckling och strategi samt internationell försäljning. Elin kommer närmast från Siemens AB där hon suttit i bolagsledningen sedan 2010.

Elin Löfblad, OX2. Foto: Christian Gustavsson

Oskar Eidem, OX2. Foto: Christian Gustavsson


Oskar Eidem, 

Head of Operations OX2 Wind

Utbildning: Civilingenjör Teknisk Fysik, KTH.

Bakgrund: Affärsutveckling, projektledning inom Scania, bolagsledning inom komponenttillverkning för tunga lastbilar.

Dela
× -