OX2:s styrelse

Styrelsen är efter bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. Det är styrelsen som ska svara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, t ex fastställa mål och strategi, säkerställa rutiner och system för uppföljning av målen, fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt utvärdera den operativa ledningen.

OX2-koncernens styrelse består för närvarande av sju styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter.

Johan Ihrfelt, styrelseordförande
Nuvarande befattning: Verkställande direktör i OX2 Group AB.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Enstar AB, styrelseledamot i Constrera AB, styrelseuppdrag i ett flertal bolag inom OX2 samt medlem i advisory board i ett antal externa bolag.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm, NYU, Stern School of Business i New York samt studier vid juristlinjen, Stockholms universitet.
Född: 1967

Anna-Karin Eliasson Celsing, styrelseledamot
Nuvarande befattning: Rådgivare i egen firma.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i SVT AB. Styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Kungliga Operan AB, Tengbom Arkitekter, Seven Day Finance AB, Landshypotek Bank AB samt i St Petersburg Property Company AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Född: 1962

Thomas Von Otter, styrelseledamot
Nuvarande befattning: Vice verkställande direktör i OX2 Group AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Enstar AB samt styrelseuppdrag i ett flertal andra bolag inom OX2.
Utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms universitet. Född: 1966

Johan Wieslander, styrelseledamot
Nuvarande befattning: Verkställande direktör i Influence AB. Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag inom Desevengruppen, Aurentor AB, Pamplemousse Holding AB, Inhouse AB samt J & J Wieslander AB.
Utbildning: Civilingenjör och civilekonom, Chalmers Tekniska Högskola respektive Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
Född: 1960

Jan Örtegren, styrelseledamot
Nuvarande befattning: Finansdirektör Grimaldi Industri AB.
Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i bolag inom Grimaldi Industri-koncernen.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.
Född: 1961

Niklas Midby, styrelseledamot
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Skandiabanken AB, Resscapital AB samt styrelseledamot i Consiglio Capital AB och ByggaBo i Stockholm AB.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Född: 1959

Dela
× -