Vi realiserar framtidens energi

OX2 står bakom en betydande andel av den storskaliga vindkraften som har uppförts i Norden.

Under drygt 20 års tid har vi byggt upp spetskompetens i hela värdekedjan av en vindkraftsetablering – från den initiala projektutvecklingsprocessen, via finansiering, försäljning och uppförande fram till drift och förvaltning.

Förmågan att strukturera affärer och attrahera kapital är en viktig framgångsfaktor. OX2 var först i Sverige med att projektfinansiera vindkraft och har lång erfarenhet av att samarbeta med institutionella investerare, energibolag och stora elförbrukare. Genom åren har vi

utvecklat djup kunskap om institutionellt och industriellt kapital.

Långsiktiga värden
OX2 jobbar ständigt med utvecklingen av projekt och har en projektportfölj på över
2 000 MW vindkraft. Med särskild omsorg för miljön och närboende etablerar vi vindkraft på platser med starka vindresurser och med god lönsamhet. Vårt primära fokus är att genom affärskompetens och industriell branscherfarenhet skapa långsiktigt värde i de vindkraftsanläggningar som vi uppför och förvaltar åt våra kunder.

Läs vår broschyr »Resan mot framtidens energi – Från projektidé till färdig vindkraftsanläggning«

Att etablera vindkraft – en process i flera steg

OX2 projektutvecklingsprocess

OX2:s projektutvecklingsprocess. Klicka på bilden för att visa en större version.

 

Dela
× -