Effektiva projekt med täta samarbeten

OX2 har en effektiv projektorganisation med ledande kunskap om komplexa vindkraftsetableringar. Utmärkande är förmågan att samordna många parallella projekt med en industriell ansats där vi samarbetar med ett brett spektrum av intressenter.

Redan i ett tidigt skede i projekteringen kommer vi i kontakt med lokala intressenter, tillstånds- myndigheter och etablerade leverantörer av turbiner och byggtjänster. Som oberoende projektör upphandlar vi vindkraftverk med fokus på de ekonomiska, tekniska och miljömässiga krav som varje projekt förutsätter. Vestas och Siemens är exempel på turbinleverantörer i OX2:s vindkraftsetableringar.

Ledande partners
Vid anläggande av vägar, kranplatser och fundament, installation av telekommunikation och uppförande av vindkraftverk samarbetar vi med branschledande byggbolag som till exempel Skanska och Peab. Anslutningen till elnätet samordnas med nätägare inom ramen för erhållna mark- och miljötillstånd.

Ekonomisk analys
Tillsammans med våra kunder – institutionella kapitalförvaltare, banker och stora elförbrukare – fastställer vi de ekonomiska och administrativa kriterierna inför vindkraftsförvärvet. Vi utvärderar finansieringsalternativ och lönsamhetskalkyler med fokus på låga investeringskostnader samt god avkastning.

Läs om Ajos vindpark – ett repoweringprojekt i kall miljö

Dela
× -