Nyhetsarkiv (1-10 av 95)

Starkt politiskt stöd för skatterabatterad grön el

2017-03-22

Tre av fyra lokalpolitiker anser att de som äger andelar i förnybar elproduktion också ska få rätt till skattereduktion.

Läs mer

Andelsägande kan hjälpa förnybartpionjärerna

Klimatmagasinet Effekt 2017-03-20

Debatt: Alla som tidigt investerade i förnybar energiproduktion borde få ta del av den nuvarande skattereduktionen.

Läs mer

OX2 och Aquila Capital tecknar avtal om vindpark i Finland

2017-03-08

Aquila Capital har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Ykspihlaja vindpark.

Läs mer

Höjt pris på andelselen

2017-02-23

Fr o m februarifakturan kommer O2 El Ekonomisk Förenings pris för andelselen kosta 28 öre/kWh. Info om detta har gått ut, här en påminnelse och mer info.

Läs mer

Sverige får en klimatlag

2017-02-23

Den 2 februari i år lade regeringen fram ett förslag om ett klimatpolitiska ramverk som också innehåller Sveriges första klimatlag.

Läs mer

Skriv under för förnybar el på lika villkor!

2017-02-15

Skriv under namninsamlingen för att ge alla hushåll lika villkor att producera sin egen förnybara el, oavsett boendeform.

Läs mer

Sökes: Kommersiell förvaltare med driv för affärer

2017-02-08

OX2 söker en kommersiell förvaltare inom vindkraft som ska arbeta med löpande kundkontakter samt utveckling och hantering av våra vindkraftverk.

Läs mer

Sökes: Teknisk förvaltare vindkraft

2017-02-06

OX2 söker en teknisk förvaltare inom vindkraft som ska arbeta med löpande utveckling och hantering av de vindkraftverk som vi förvaltar.

Läs mer

Ny drift- och förvaltningschef för vindkraft

2017-01-19

Lars Bryngelsson ska leda och utveckla verksamheten inom teknisk och kommersiell förvaltning av vindparker.

Läs mer

Produktionen hittills 2016

2016-12-21

Under jan–nov har vi producerat 87 procent av beräknad årsproduktion. Det är mindre än förväntat, men…

Läs mer


Dela
× -