Jämförelsepriser inkl. fast avgift (öre/kWh)

Rörligt pris i maj Lägenhet 2000 kWh Villa utan elvärme
5000 kWh
Villa med elvärme
20 000 kWh
Prisområde 1 106,48 89,56 81,10
Prisområde 2 106,76 89,84 81,38
Prisområde 3 106,89 89,97 81,51
Prisområde 4 106,93 90,01 81,55
Vindandelar april 102,83 85,91 77,45

Observera att elnätskostnader som faktureras från ditt nätbolag inte ingår i jämförelsepriserna.

Historiska spotpriser

Elpriserna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool, och varierar hela tiden. Därför utgår vi ifrån ett volymvägt månadsspotsnitt. Nedan är OX2:s genomsnittliga spotpriser 2006 – 2017.

Priset anges i öre/kWh.

År Månad SE1 SE2 SE3 SE4
2017 Januari  30,77  30,80  30,95 32,98
2017 Februari  31,62 32,01 31,96 33,11
2017 Mars  29,29  29,32  29,39 29,50
2017 April  27,70 27,83 27,93 28,32
2017 Maj  28,92 29,15 29,25 29,28
2017 Juni
2017 Juli
2017 Augusti
2017 September
2017 Oktober
2017 November
2017 December
Årsnitt 2017 29,66 29,82 29,90 30,64

 

Årssnitt anges i öre/kWh

År SE1 SE2 SE3 SE4
2016 27,97 27,99 28,42 28,67
2015 20,2 20,3 21,4 22,3
2014 28,8 28,9 29,2 29,5
2013 34,3 34,4 34,7 35,2
2012 28,3 28,4 29,0 30,7
2011 43,7 43,7 43,9 44,6
2010 56,1 56,1 56,1 56,1
2009 40,0 40,0 40,0 40,0
2008 49,9 49,9 49,9 49,9
2007 28,5 28,5 28,5 28,5
2006 45,0 45,0 45,0 45,0

Sverige delades in i prisområden november 2011. I tabellen ovan redovisas därför samma pris i alla prisområden före 2011.

Dela
× -