Sälja andelar på Andelstorget

Andelstorget underlättar för privata säljare och köpare av vindandelar att hitta varandra och göra affärer som gynnar båda parter.

Det kan uppstå tillfällen då en försäljning av vindandelar är nödvändig, till exempel om energibehovet minskar vid en flytt. Som köpare har du möjlighet att komma överens direkt med säljaren.

Så säljer du vindandelar:
Gör en säljanmälan genom att ringa vår kundservice på 0771-818 700. När din anmälan har registrerats hamnar du på en lista med övriga säljare inom O2 El Ekonomisk Förening och kan därefter bli kontaktad av en köpare. Din annons ligger uppe till dess att du har sålt dina andelar, dock max fyra månader. Den senast uppdaterade säljarlistan kan du se här.

OX2 kontrollerar att säljaren äger så många andelar som denne vill sälja och publicerar sedan annonsen på andelstorget.

Så köper du vindandelar:
Se listan med aktuella säljare och ta själv kontakt med valfri person. Köparen och säljaren kommer överens om ett pris samt datum för överlåtelse. Som köpare behöver du teckna ett elavtal med OX2 Vindel AB, om du inte redan gjort det.

Köparen behöver även fylla i en medlemsansökan som skickas in med överlåtelsen. (Om köparen redan är medlem behövs det ingen medlemsansökan).

När säljaren och köparen kommit överens om priset fyller ni båda i en överlåtelseblankett.

Ärendet hanteras så snart överlåtelseblanketten når OX2, då vi förutsätter att betalningen är avklarad. Om så önskas kan OX2 kontrollera betalningskvitto från bank om baksidan på överlåtelseblanketten ifylles och kopia på betalningskvitto bifogas.

Nya andelsbevis skickas till köparen och säljaren. OBS: Alla affärer sker i privat regi och OX2 tar därför inget ansvar för dessa. Den administrativa avgiften på 350 kr läggs på säljarens elfaktura när överlåtelsen är genomförd.

Allt som behövs:
Överlåtelseblankett
Här finner du medlemsansökan
Här kan du snabbt bli elkund
Till listan

Dela
× -