God Jul från OX2

Maevaara vindpark i midvinterskrud. Foto: OX2

OX2 Nytt nr 5, 2016

Tack för ert engagemang!

2016 har minst sagt varit ett händelserikt år – för oss i föreningen, för energibranschen och för mig personligen som ny i branschen och på jobbet. Det mest anmärkningsvärda för mig sedan jag började i februari har varit insikten om den otroliga styrkan vi har i vår förening tack vare ett brinnande och smittande engagemang.

På föreningsstämman i våras mötte jag för första gången lite fler av er medlemmar och slogs över vilket oerhört miljöengagemang och stort intresse som driver den här föreningen.

Även under hösten när vi har kommunicerat att föreningens ekonomi är ansträngd (se nedan från förra nyhetsbrevet), möts jag av ett positivt driv hos er medlemmar för att lösa problemen och hitta en väg framåt, tillsammans. Efter det senaste nyhetsbrevets uppmuntran att höra av er till politikerna för att lobba för en skattereduktion för andelsägd energi fick vi rapporter att de blivit »nermailade«. Helt otroligt!

Under året har vi gjort en rejäl genolysning av hela ekonomin. Vi har lyckats sänka vår kostnadskostym och fattat beslut om en höjning av andelselpriset till 28 öre/kWh – (jmf dagens spotpris på 32 öre/kWh*) från årsskiftet. Prishöjningen är den enskilt viktigaste åtgärden för att säkra föreningens intäkter framöver. Vi kommer även att göra en nödvändig nedskrivning

av verkens värde i samband med nästa bokslut – allt för att stå stabilt rustade inför kommande år.

Nu hoppas vi stort på att den statliga utredning som pågår ska komma fram till beslut om att vi andelsägare ska slippa betala energiskatt (ca 42 öre/kWh inkl moms). Tyvärr har vi fått indikationer på att utredningen försenas. Många av er har redan hört av er till ansvariga politiker, vilket är ett bra sätt att uppmärksamma dem på hur viktigt det är att andelsägare i vind och sol får samma skattelättnad som de som sätter upp egna solceller på taket. Läs mer om hur du kan fortsätta påverka politikerna nedan.

Till sist vill jag ge ett stort rungande tack för att ni bryr er, engagerar er och bidrar till en bättre miljö genom minskade koldioxidutsläpp. Det har aldrig behövts mer än nu!

Varma julhälsningar,

Stina Yones, vd O2 El Ekonomisk förening

* SE3 Stockholm 2016-12-20


Läs OX2 Nytt som pdf

Under jan–nov har vi producerat 87 procent av beräknad årsproduktion. Det är mindre än förväntat, men…

0 kommentarer Läs hela artikeln

Regeringen har tillsatt en utredning om skattelättnader för hushåll som äger andelar i vind- eller solkraft.

1 kommentar Läs hela artikeln

Regeringen har tillsatt en utredning om skattelättnader för hushåll som äger andelar i vind- eller solkraft.

6 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -