Brahehus vindkraftverk

Brahehus

Brahehus ligger på höjdplatån öster om Vättern, i Jönköpings kommun och län. Områdets högsta punkt ligger på knappt 300 m ö h Anläggningen omfattar totalt nio vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW med en navhöjd om 99,5 m och en rotordiameter om 101 m. O2 El Ekonomisk Förening äger ett av verken.

När du läser statistiken nedan kan det vara bra att känna till att vindkraftsproduktionen varierar från år till år och den förväntade produktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.

Brahehus produktion 2017 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 839 756 693 700 839 756 693 700
februari 634 692 639 292 1 474 448 1 332 992
mars 806 364 544 078 2 280 812 1 877 070
april 585 295 497 699 2 866 107 2 374 770
maj 401 772 486 476 3 267 879 2 861 245
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Brahehus produktion 2016 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 788 644 693 700 788 644 693 700
februari 660 272 639 292 1 448 916 1 332 992
mars 426 252 544 078 1 875 168 1 877 070
april 562 460 497 699 2 437 628 2 374 770
maj 434 420 486 476 2 872 048 2 861 245
juni 448 212 436 831 3 320 260 3 298 076
juli 409 148 388 305 3 729 408 3 686 381
augusti 667 560 406 139 4 396 968 4 092 520
september 519 076 516 371 4 916 044 4 608 890
oktober 831 880 532 022 5 747 924 5 140 912
november 973 100 584 884 6 721 024 5 725 796
december 1 032 036 680 098 7 753 060 6 405 895

Brahehus produktion 2015 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 037 756 693 700 1 037 756    693 700
februari   713 362 639 292 1 751 118 1 332 992
mars  847 508 544 078 2 598 626 1 877 070
april  594 756 497 699 3 193 382 2 374 770
maj 686 822 486 476 3 880 204 2 861 245
juni 564 906 436 831 4 445 110 3 298 076
juli 619 302 388 305 5 064 412 3 686 381
augusti 597 592 406 139 5 662 004 4 092 520
september 668 164 516 371 6 330 168 4 608 890
oktober 607 316 532 022 6 937 484 5 140 912
november 948 856 584 884 7 886 340 5 725 796
december 1 182 824 680 098 9 069 164 6 405 895

Brahehus produktion 2014 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 898 372 693 700  898 372  693 700
februari 697 124 639 292 1 595 496 1 332 992
mars 748 962 544 078 2 344 458 1 877 070
april 527 156 497 699 2 871 614 2 374 770
maj 312 382 486 476 3 183 996 2 861 245
juni 289 382 436 831 3 473 378 3 298 076
juli 395 104 388 305 3 868 482 3 686 381
augusti 486 606 406 139 4 355 088 4 092 520
september 447 462 516 371 4 802 550 4 608 890
oktober 870 116 532 022 5 672 666 5 140 912
november 591 882 584 884 6 264 548 5 725 796
december 912 206 680 098 7 176 754 6 405 895

Brahehus produktion 2013 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 552 644 693 700 552 644 693 700
februari 244 477 639 292 797 121 1 332 992
mars 652 197 544 078 1 449 318 1 877 070
april 669 999 497 699 2 119 317 2 374 769
maj 608 704 486 476 2 728 021 2 861 245
juni 359 852 436 831 3 087 873 3 298 076
juli 358 620 388 305 3 446 493 3 686 381
augusti 337 950 406 139 3 784 443 4 092 520
september 408 014 516 371 4 192 457 4 608 890
oktober 688 492 532 022 4 880 949 5 140 912
november 730 704 584 884 5 611 653 5 725 796
december 1 135 928 668 213 6 747 581 6 405 894

Brahehus produktion 2012 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 769 627 693 700 769 627 693 700
februari 694 246 639 292 1 463 873 1 332 992
mars 710 093 544 078 2 173 966 1 877 070
april 522 378 497 699 2 696 344 2 374 769
maj 510 336 486 476 3 206 680 2 861 245
juni 439 427 436 831 3 646 107 3 298 076
juli 478 791 388 305 4 124 898 3 686 381
augusti 436 391 406 139 4 561 289 4 092 520
september 917 995 516 371 5 479 284 4 608 891
oktober 684 993 532 022 6 164 277 5 140 913
november 857 691 584 884 7 021 968 5 725 797
december 700 024 680 098 7 721 992 6 405 895

Brahehus produktion 2011 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari
februari
mars
april 480 600 476 168 480 600 476 168
maj 594 183 433 228 1 074 783 909 396
juni 466 876 419 366 1 541 659 1 328 762
juli 339 623 419 366 1 881 282 1 748 128
augusti 474 800 447 316 2 356 082 2 195 444
september 701 153 552 242 3 057 235 2 747 686
oktober 866 199 584 249 3 923 434 3 331 935
november 558 041 633 951 4 481 475 3 965 886
december 1 070 173 668 213 5 551 648 4 634 099

 

Dela
× -