Fallåsberget

Fallåsberget ligger ca 3 km väster om Lingbo i Ockelbo kommun, Gävleborgs län. Områdets högsta punkt ligger knappt 300 m ö h. Anläggningen omfattar totalt tio st vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW med en rotordiameter på 101 m och en tornhöjd på 99 m. O2 El Ekonomisk Förening äger tre av verken.

När du läser statistiken nedan kan det vara bra att känna till att vindkraftsproduktionen varierar från år till år och den förväntade produktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.

Fallåsberget produktion 2017 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 2 920 210 2 602 790 2 920 210 2 602 790
februari 1 334 944 2 266 224 4 255 155 4 869 014
mars 2 094 342 2 019 407 6 349 496 6 888 421
april 1 864 080 1 685 838 8 213 576 8 571 259
maj 998 044 1 525 774 9 211 620 10 097 033
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Fallåsberget produktion 2016 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 2 083 534 2 602 790 2 083 534 2 602 790
februari 2 020 680 2 266 224 4 104 214 4 869 014
mars 1 270 160 2 019 407 5 374 374 6 888 421
april 1 118 040 1 682 838 6 492 414 8 571 259
maj 1 203 566 1 525 774 7 695 980 10 097 033
juni 1 192 342 1 436 022 8 888 322 11 533 055
juli  860 480 1 391 147 9 748 802 12 924 202
augusti 1 616 150 1 436 022 11 364 952 14 360 224
september 1 356 398 1 862 312 12 721 350 16 222 536
oktober 1 723 320 2 041 845 14 444 670 18 264 381
november 2 405 294 2 198 911 16 849 964 20 463 292
december 3 253 316 2 535 477 20 103 280 22 998 769

Fallåsberget produktion 2015 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 2 806 841 2 602 790 2 806 841 2 602 790
februari 2 764 882 2 266 224 5 571 723 4 869 014
mars  1 630 356 2 019 407 7 202 079 6 888 421
april 2 045 702 1 682 838 9 247 781 8 571 259
maj 1 685 008 1 525 774 10 932 789 10 097 033
juni 1 329 583 1 436 022 12 262 372 11 533 055
juli 1 142 473 1 391 147 13 404 845 12 924 202
augusti 1 092 436 1 436 022 14 497 281 14 360 224
september 1 602 767 1 862 312 16 100 048 16 222 536
oktober 1 633 820 2 041 845 17 733 868 18 264 381
november 2 238 006 2 198 911 19 971 874 20 463 292
december 3 265 412 2 535 477 23 237 286 22 998 769

Fallåsberget produktion 2014 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 228 924 2 602 790 1 228 924    2 602 790
februari 1 289 000 2 266 224 2 517 924    4 869 014
mars 2 229 595 2 019 407 4 747 519    6 888 421
april 1 405 027 1 682 838 6 152 546    8 571 259
maj 1 319 001 1 525 774 7 471 547 10 097 033
juni 1 213 895 1 436 022 8 685 442 11 533 055
juli    711 796 1 391 147 9 397 238 12 924 202
augusti 1 043 164 1 436 022 10 440 402 14 360 224
september 1 212 968 1 862 312 11 653 370 16 222 536
oktober 1 747 487 2 041 845 13 400 857 18 264 381
november 1 142 568 2 198 911 14 543 425 20 463 292
december 2 826 755 2 535 477 17 370 180 22 998 769

Fallåsberget produktion 2013 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 563 908 1 768 366 1 563 908 1 768 366
februari    694 871 2 266 224 2 258 779 4 034 590
mars 1 693 926 2 019 407 3 952 705 6 053 997
april 1 913 631 1 682 838 5 866 336 7 736 835
maj 1 365 979 1 525 774 7 232 315 9 262 609
juni   975 816 1 436 022 8 208 131 10 698 631
juli 1 347 735 1 391 147 9 555 866 12 089 778
augusti 1 138 423 1 436 022 10 694 289 13 525 800
september 1 104 751 1 862 312 11 799 040 15 388 112
oktober 2 095 244 2 041 845 13 894 284 17 429 957
november 2 504 832 2 198 911 16 399 116 19 628 868
december 3 105 674 2 535 477 18 508 752 22 998 800

 

Dela
× -