OX2 Grötlingbo

Grötlingbo

Vindkraftverken på Grötlingbo ligger längst söderut i Grötlingbo socken, på gränsen till Fide på Gotland. Närmaste bebygelse finns på 750 m avstånd vid Domerarve i Grötlingbo. Anläggningen omfattar totalt två vindkraftverk av typen Vestas V90 2MW. O2 El Ekonomisk Förening äger ett av verken.

När du läser statistiken nedan kan det vara bra att känna till att vindkraftsproduktionen varierar från år till år och den förväntade produktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.

Grötlingbos produktion 2017 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 534 439 688 399 534 439 688 399
februari 513 598 583 392 1 048 037 1 271 791
mars 567 939 502 521 1 615 976 1 774 313
april 435 526 380 728 2 051 502 2 155 041
maj 317 754 342 321 2 369 256 2 497 361
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Grötlingbos produktion 2016 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 575 674 688 399 575 674 688 399
februari 524 542 583 392 1 100 216 1 271 791
mars 303 859 502 521 1 404 075 1 774 313
april 481 151 380 728 1 885 226 2 155 041
maj 220 409 342 321 2 105 635 2 497 361
juni 325 908 351 731 2 431 543 2 849 092
juli 286 497 331 886 2 718 039 3 180 979
augusti 460 766 374 592 3 178 806 3 555 571
september 291 154 477 365 3 469 960 4 032 936
oktober 773 153 581 868 4 243 113 4 614 804
november 647 774 597 200 4 890 887 5 212 004
december 748 665 637 996 5 639 552 5 850 000

Grötlingbos produktion 2015 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 696 636 688 399    696 636   688 399
februari 409 646 583 392 1 106 281 1 271 791
mars 594 424 502 521 1 700 705 1 774 313
april 470 158 380 728 2 170 863 2 155 041
maj 474 526 342 321 2 645 389 2 497 361
juni 398 100 351 731 3 043 489 2 849 092
juli 414 414 331 886 3 457 903 3 180 979
augusti 300 187 374 592 3 758 090 3 555 571
september 401 213 477 365 4 159 303 4 032 936
oktober 391 617 581 868 4 550 919 4 614 804
november 601 984 597 200 5 152 903 5 212 004
december 625 204 637 996 5 778 107 5 850 000

Grötlingbos produktion 2014 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 861 164 688 399    861 164   688 399
februari 572 747 583 392 1 433 911 1 271 291
mars 452 453 502 521 1 886 365 1 774 313
april 453 811 380 728 2 340 175 2 155 041
maj 362 347 342 321 2 702 522 2 497 361
juni 248 503 351 731 2 951 025 2 849 092
juli 333 466 331 886 3 284 491 3 180 979
augusti 411 450 374 592 3 695 940 3 555 571
september 312 585 477 365 4 008 526 4 032 936
oktober 586 523 581 868 4 595 048 4 614 804
november 503 867 597 200 5 098 915 5 212 004
december 568 684 637 996 5 667 600 5 850 000

Grötlingbos produktion 2013 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 439 987 688 399 439 987 688 399
februari 294 211 583 392 734 198 1 271 791
mars 484 228 502 521 1 218 426 1 774 312
april 460 552 380 728 1 678 978 2 155 040
maj 380 540 342 321 2 059 518 2 497 361
juni 309 315 351 731 2 368 833 2 849 092
juli 233 778 331 886 2 602 611 3 180 978
augusti 209 962 374 592 2 812 573 3 555 570
september 314 182 477 365 3 126 755 4 032 935
oktober 512 096 581 868 3 638 851 4 614 804
november 570 549 597 200 4 209 400 5 212 004
december 710 054  637 996 4 919 454 5 850 000

Grötlingbos produktion 2012 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 514 040 688 399 514 040 688 399
februari 501 029 583 392 1 015 069 1 271 791
mars 448 391 502 521 1 463 460 1 774 312
april 475 421 380 728 1 938 881 2 155 040
maj 360 833 342 321 2 299 714 2 497 361
juni 329 132 351 731 2 628 846 2 849 092
juli 391 012 331 886 3 019 858 3 180 978
augusti 353 298 374 592 3 373 156 3 555 570
september 428 602 477 365 3 801 758 4 032 935
oktober 471 735 581 868 4 273 493 4 614 803
november 501 067 597 200 4 774 560 5 212 003
december 536 502 637 996 5 311 062  5 849 999

Grötlingbos produktion 2011 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 588 291 688 399 588 291 688 399
februari 616 848 583 392 1 205 139 1 271 791
mars 676 892 502 521 1 882 031 1 774 313
april 382 639 380 728 2 264 670 2 155 041
maj 416 101 342 321 2 680 771 2 497 361
juni 362 865 351 731 3 043 636 2 849 092
juli 292 395 331 886 3 336 031 3 180 979
augusti 388 546 374 592 3 724 577 3 555 571
september 464 383 477 365 4 188 960 4 032 936
oktober 663 970 581 868 4 852 930 4 614 804
november 455 203 597 200 5 308 133 5 212 004
december 874 295 637 996 6 182 428 5 850 000

Grötlingbos produktion 2010 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 482 683 688 399 482 683 688 399
februari 319 861 583 392 802 544 1 271 791
mars 535 441 502 521 1 337 985 1 774 312
april 338 019 380 728 1 676 004 2 155 040
maj 347 988 342 321 2 023 992 2 497 361
juni 302 814 351 731 2 326 806 2 849 092
juli 263 319 331 886 2 590 124 3 180 979
augusti 350 942 374 592 2 941 066 3 555 571
september 547 980 477 365 3 489 045 4 032 936
oktober 536 762 581 868 4 025 828 4 614 804
november 632 781 597 200 4 658 588 5 212 004
december 542 119 637 996 5 200 707 5 850 000
TOTALT 5 200 707 5 850 000 5 200 707 5 850 000

Grötlingbos produktion 2009 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack  Produktion Ack Förväntat
januari  .  .  .  .
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november 421 110 597 200
december 390 408 637 996  .  .
TOTALT 811 518 1 235 196  .  .
Dela
× -