Hedbodberget vindkraftspark

Hedbodberget

Hedbodberget ligger i Rättviks kommun i Dalarna ca 3,5 mil nordost om Rättvik. Landskapet utgörs av vågig bergkullterräng. Berget ingår i ett större område benämnt Oreskogen, som består av milsvida barrskogar med sjöar och myrmarker. Berget har en högsta punkt om ca 490 m ö h. Anläggningen omfattar totalt 15 st vindkraftverk av typen Vestas 2 MW. O2 El Ekonomisk Förening äger tre av verken.

När du läser statistiken nedan kan det vara bra att känna till att vindkraftsproduktionen varierar från år till år och den förväntade produktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.

Hedbodberget produktion 2017 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 2 743 499 1 714 138 2 743 499 1 714 138
februari 1 376 748 1 587 139 4 120 247 3 301 277
mars 1 917 108 1 395 315 6 037 355 4 696 592
april 1 503 392 1 224 829 7 640 747 5 921 421
maj 848 376 1 198 288 8 489 123 7 119 709
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Hedbodberget produktion 2016 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 650 644 1 714 138 1 650 644 1 741 138
februari 1 918 400 1 587 139 3 569 044 3 301 277
mars 1 305 936 1 395 315 4 874 980 4 696 592
april   982 554 1 224 829 5 857 534 5 921 421
maj 1 184 162 1 100 472 7 041 696 7 119 709
juni   990 108 1 100 472 8 031 804 8 220 181
juli  746 532   968 564 8 778 336 9 188 745
augusti 1 266 204 1 026 645 10 044 540 10 215 390
september 1 068 944 1 289 673 11 113 484 11 505 063
oktober 1 484 703 1 369 321 12 598 187 12 874 383
november 2 180 771 1 528 901 14 778 958 14 403 284
december 3 045 792 1 714 138 17 824 750 16 117 422

Hedbodberget produktion 2015 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 2 515 764 1 714 138 2 515 764 1 714 138
februari 2 534 220 1 587 139 5 049 984 3 301 277
mars 1 483 480 1 395 315 6 533 464 4 696 592
april 1 572 434 1 224 829 8 105 898 5 921 421
maj 1 339 652 1 198 288  9 445 550 7 119 709
juni 1 144 256 1 100 472 10 589 806 8 220 181
juli 1 032 426   968 564 11 622 232 9 188 745
augusti   949 824 1 026 645 12 572 056 10 215 390
september 1 445 710 1 289 673 14 017 766 11 505 063
oktober 1 501 924 1 369 321 15 519 690 12 874 383
november 2 179 852 1 528 901 17 699 542 14 403 284
december 2 911 492 1 714 138 20 611 034 16 117 422

Hedbodberget produktion 2014 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 110 746 1 714 138 1 110 746 1 714 138
februari 1 299 612 1 587 139 2 410 358 3 301 277
mars 1 928 664 1 395 315 4 339 022 4 696 592
april 1 353 164 1 224 829 5 692 186 5 921 421
maj 1 113 148 1 198 288 6 805 334 7 119 709
juni 1 082 204 1 100 472 7 887 538 8 220 181
juli    604 106    968 564 8 491 644 9 188 745
augusti    789 836  1 026 645 9 281 482 10 215 390
september  1 109 698 1 289 673 10 391 180 11 505 063
oktober 1 777 820 1 369 901 12 169 000 12 874 383
november    947 912 1 528 901 13 116 912 14 403 284
december  2 614 670 1 714 138 15 731 582 16 117 422

Hedbodberget produktion 2013 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 898 408 1 714 138 1 898 408 1 714 138
februari    726 747 1 587 139 2 625 155 3 301 277
mars 1 561 495 1 395 315 4 186 651 4 696 592
april 1 669 813 1 224 829 5 856 464 5 921 421
maj 1 243 113 1 198 288 7 099 577 7 119 709
juni    870 363 1 100 472 7 969 940 8 220 181
juli 1 175 283    968 564 9 145 223 9 188 745
augusti    984 096 1 026 645 10 129 319 10 215 390
september    981 429 1 289 673 11 110 748 11 505 063
oktober 1 971 260 1 369 321 13 082 008 12 874 383
november 2 258 289 1 528 901 15 340 297 14 403 284
december 2 813 680 1 714 138 16 959 190 16 117 422

Hedbodberget produktion 2012 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 381 552 1 714 138 1 381 552 1 714 138
februari 2 164 150 1 587 139 3 545 702 3 301 277
mars 2 193 540 1 395 315 5 739 242 4 696 592
april 1 243 117 1 224 830 6 982 359 5 903 303
maj 965 349 1 198 288 7 947 708 7 119 709
juni 884 341 1 100 471 8 832 049 8 220 180
juli 921 266 968 564 9 753 315 9 188 744
augusti 586 763 1 026 645 10 340 078 10 082 096
september 1 370 610 1 289 673 11 710 868 11 371 769
oktober 1 499 704 1 369 320 13 210 572 12 741 089
november 1 892 978 1 528 900 15 103 550 14 269 989
december 839 678 1 714 138 15 943 228 15 984 127

Hedbodberget produktion 2011 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 1 604 694 1 142 021 1 604 694 1 142 021
februari 1 001 342 1 027 894 2 606 036 2 169 914
mars 1 139 279 946 240 3 745 315 3 116 155
april 1 286 885 1 194 495 5 032 200 4 310 650
maj 1 177 532 1 089 920 6 209 732 5 400 570
juni 825 417 1 124 246 7 035 149 6 524 815
juli 739 534 1 056 126 7 774 683 7 580 941
augusti 744 140 1 124 246 8 518 823 8 705 187
september 1 560 263 1 379 430 10 079 086 10 084 617
oktober 2 432 475 1 496 777 12 511 561 11 581 394
november 1 981 229 1 577 670 14 492 790 13 159 064
december 2 461 743 1 660 691 16 954 533 14 819 755

Hedbodberget 4 och 5 produktion 2010 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack Produktion Ack Förväntat
januari 872 769 1 142 021  872 769 1 142 021
februari 453 117 1 027 894 1 325 886 2 169 914
mars 1 096 181  946 240 2 422 067 3 116 155
april  736 392  842 625 3 158 459 3 958 780
maj  488 463  768 855 3 646 922 4 727 635
juni  532 633  793 070 4 179 555 5 520 705
juli  926 805  745 016 5 106 360 6 265 021
augusti  523 352  793 070 5 629 712 7 058 791
september  820 055  973 083 6 449 767 8 031 874
oktober 1 444 878 1 055 862 7 894 645 9 087 736
november 1 131 791 1 112 926 9 026 436 10 200 662
december  930 610 1 171 491 9 957 046 11 372 153
TOTALT 9 957 046 11 372 153 9 957 046 11 372 153

Hedbodberget 4 och 5 produktion 2009 (kWh):

Månad Produktion Förväntat Ack  Produktion Ack Förväntat
januari  .  .  .  .
februari
mars 917 573 946 240 917 573 946 240
april 731 728 842 625 1 649 301 1 788 686
maj 885 172 768 855 2 534 473 2 557 721
juni 617 638 793 070 3 152 111 3 350 791
juli 561 589 745 016 3 713 700 4 095 807
augusti 653 330 793 070 4 367 030 4 888 877
september 1 274 581 973 083 5 641 611 5 861 960
oktober 906 556 1 055 862 6 548 167 6 917 822
november 873 836 1 112 926 7 422 003 8 030 748
december 680 756 1 171 491  8 102 759 9 202 238
TOTAL  8 167 319  9 202 238  8 102 759 9 202 238

 

Dela
× -