Lämna fossilerna

Med OX2 är det enkelt att ställa om till förnybar el i bostaden genom att köpa vindandelar och bli delägare i ett vindkraftverk.

Som andelsägare producerar du egen el till självkostnadspris och får låga och stabila elkostnader på tryggt avstånd från elmarknadens priskarusell. Delägarskapet ger medlemskap i Solivind El Ekonomisk Förening – Sveriges största vindkrafts- kooperativ – med över 4 000 andelsägare som tillsammans äger 10 högeffektiva vindkraftverk.

Vindandelarna är märkta med Bra Miljöval Läs mer

Smart miljöval med stor effekt
Som andelsägare bidrar du till att nya vindkraftverk byggs, till skillnad mot när du bara köper miljömärkt el. Det är först då som ny förnybar el pumpas in i systemet och ersätter fossilbaserad el från olja och kol.

Varje nytt vindkraftverk på 3 MW minskar koldioxidutsläppen med upp till 7 200 ton per år. Det är lika mycket som om du och 3 000 andra skulle ställa bilen för gott. Räknat på den sammanlagda produktionen om cirka 60 miljoner nya förnybara kilo- wattimmar minskar medlemmarna i O2 El Ekonomisk Förening koldioxidutsläppen med upp till 48 000 ton – varje år!

Få ett lågt och fast elpris över tiden. Gör som Per. Intervju med Per

Gör så här:

Köp vindandelar: Varje vindandel kostar 4 500 kr och berättigar till 1 000 kWh per år till ett lågt och stabilt elpris. Här kan du teckna avtal.

Du betalar självkostnadspris för elen, 28 öre/kWh. Totalkostnaden blir 75,13 öre/kWh, inklusive energiskatt, elcertifikat och moms. Historiskt sett en låg och sabil kostnad jämfört med elpriset på Nord Pool. Läs mer om ekonomin.

Välj rätt antal: Din elförbrukning kan minska och därför rekommenderar vi att du täcker 80-90 procent av det totala energibehovet med vindandelar. Du väljer naturligtvis själv hur många vindandelar du vill ha, så länge de inte täcker mer än din årsförbrukning.

Det resterande elbehovet täcker du med el märkt med Bra Miljöval till rörligt pris. För att köpa andelar krävs att du är elkund hos OX2. Läs mer om el till rörligt pris.

Miljömärkt el till rörligt pris
Som ett alternativ till att äga vindandelar finns möjligheten att enbart bli elkund hos OX2 och på så sätt täcka elbehovet med förnybar el till rörligt pris. Denna el är märkt med Bra Miljöval och priset följer utvecklingen på elbörsen Nord Pool. En fast avgift på 47 kr per månad inklusive moms (37,6 kr exklusive moms) tillkommer på alla våra avtal.

Vill du veta mer om vad som gäller för dig som elkonsument?
Läs mer om konsumenträtt, energieffektivisering, jämförelsepriser och annan konsumentrådgivning på Energimyndighetens webbplats.

Nöjdast elkunder i Sverige tre år i rad

Efter att Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gjort sin årliga undersökning 2016 toppar OX2 för tredje året i rad listan över de nöjdaste kunderna på privatmarknaden . Grön el i kombination med hög servicegrad är receptet.
Läs mer om undersökningen

Dela
× -