Låga och stabila elkostnader

Vindandelar är framförallt en investering i en fossilfri framtid, men också ett sätt att få ett stabilt lågt elpris samt att försäkra sig mot eventuella höjningar i elpriset.

Elpriset varierar mycket beroende på faktorer som kolpris, hur välfyllda våra vattenmagasin är, om kärnkraften står still etc. Nedanstående graf visar elprisets utveckling sedan 2000. Som andelsägare behöver du inte bekymra dig över detta, utan du får instället elen till ett lågt och stabilt pris.

Diagrammet nedan redovisar den årliga besparingen för en andelsägare med 10 vindandelar.

Besparingen beräknas genom att ta mellanskillnaden på totalpriset för andelsel och rörligt elpris för varje år. Totalpriset inkluderar energiskatt, elcertifikatavgift, moms och elhandlarnas påslag (för vanlig el). Rörligt elpris är baserat på Nordpools spotpris.

Dela
× -