Vinstmätaren!

Hur mycket el förbrukar du?

Årsförbrukning i kWh
Vrid fram eller skriv in din årsförbrukning i kWh.

Dina besparingar som andelskund
de 7 senaste åren:

Besparing i kronor*
Besparing i kilo CO2**

Motsvarar vad ... bilar släpper ut på ett år!

bilar

Beräkningen bygger på utsläpp från en genomsnittlig bensinbil.

Dela
× -