Mer om vindandelar

Här hittar du information om vindandelar som rör både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Du kan när som helst sälja vindandelarna privat. Se Andelstorget

Hur många andelar går det att teckna?
Så länge den egna förbrukningen inte överskrids, går det att teckna hur många vindandelar som helst. Vår rekommendation är dock att inte täcka mer än motsvarande 80–90 procent av årsförbrukningen i fall elbehovet skulle minska, till exempel vid en mild vinter. Anledningen är att det inte går att flytta över eventuellt oförbrukad el till nästa år.

Du blir delägare i föreningens alla verk
Som ny delägare finansierar du ett specifikt verk. När det verket väl är i drift får du el från den samlade produktionen från föreningens alla vindkraftverk. På så sätt sprids riskerna, till exempel om just »ditt« verk skulle producera mindre el än förväntat under en period.

Du kan köpa andelar hos OX2 trots att du har ett bundet elavtal
Det är inte ovanligt att man »sitter fast« i ett bundet avtal med en annan leverantör när man bokar sina vindandelar. Då registrerar vi avtalet som ett vanligt avtal, men väntar med ett godkännande tills det fasta avtalet löper ut. Du som kund ansvarar själv för uppsägning av sitt bundna avtal och att bevaka när det löper

ut.Vi sköter hela leverantörsbytet när du har valt att bli kund hos oss.

Så prissätts andelselen
Priset på andelselen är mycket lågt och stabilt i jämförelse med de stora svängningarna på elbörsen Nord Pool, som utgör basen när de vanliga elhandlarna sätter sina priser. Föreningen verkar alltid för att hålla elpriset så lågt som möjligt. Utöver denna målsättning påverkas priset av till exempel driftkostnader, pris på elcertifikat och vindkraftverkens produktionsutfall.

Priset sätts på årsbasis och kan komma att justeras både nedåt och uppåt.

När får du din andelsel?
Andelselen levereras när andelarna är inbetalda, leverantörsbytet är genomfört och när du blivit godkänd som ny medlem av styrelsen i vindkraftskooperativet. Vanligtvis tar det en till två månader.

Skötsel och drift
Som andelsägare krävs inget personligt ansvar för att vindkraftverken sköts och drivs på rätt sätt. Det tar vi på OX2 hand om. Självklart finns det också ett heltäckande skydd av försäkringar som täcker eventuella skador på vindkraftverken.


Dela
× -