Har du frågor om vindandelar?

Här får du svar på de vanligaste frågorna när det gäller vindandelar. Har du andra frågor är det bara att höra av dig till oss på OX2.

Kan jag som befintlig andelskund köpa fler andelar?
Ja, det går bra, men du kan inte teckna dig för fler andelar än vad som motsvarar din egen årsförbrukning. Ring gärna till vår kundtjänst för hjälp och råd. När du tecknar dig för fler andelar ska du uppge ditt kundnummer.

Kan jag flytta mina andelar mellan mina olika bostäder?
Ja. Som andelsägare och ägare av flera abonnemang kan du flytta ditt andelsinnehav mellan dina bostäder. Tjänsten är belagd med en administrativavgift på 200 kr. Om vindkraftverket som andelarna tillhör inte är driftsatt, så är tjänsten kostnadsfri fram till en månad före driftstart. Här kan du ladda ner Blankett för flytt av andelar

Blir det problem om jag flyttar?
Nej. När du flyttar meddelar du bara OX2 Vindel om detta i god tid, samt din gamla nätleverantör för att avsluta din leverans av el och din nya nätleverantör för att teckna nätavtal. För att du ska behålla det förmånliga priset på andelsel måste du teckna avtal med oss även på den nya adressen. Detta kan du göra direkt via OX2:s formulär. Observera att du även behöver skicka in en blankett avseende flytt av dina andelar och en sådan för utskrift finner du här.

Behöver jag deklarera mina andelar?
Eftersom ingen får köpa fler andelar än vad som motsvarar den egna förbrukningen, blir avkastningen i relation till investeringen helt skattefri för privatpersoner. Anledningen är att återbäringen kommer i form av ett lägre elpris. Du behöver med andra ord inte deklarera dina andelar.  Näringsidkare redovisar moms på sedvanligt vis. Andelarna tas upp som tillgång i rörelsen.

Täcker vindandelar även kostnaden för nätavgiften?
Nej, andelar påverkar endast kostnaden för elavgiften, inte nätavgiften. Nätavgiften betalar du som tidigare till ditt nätbolag, till exempel Fortum eller Eon.

Hur görs avräkningen av andelar på elfakturan?
Det antal kilowattimmar som du har köpt andelar för, delas med 365 – motsvarande årets antal dagar (under skottår är det 366 dagar). I exemplet nedan har vi utgått från en andel, vilket då motsvarar rätten att köpa 1 000 kilowattimmar andelsel per år. 1 000/365 * 31 dagar= 85kWh/mån 1 000 /365* 30 dagar=82 kWh/mån Andelsåret räknas från 1 april – 31 mars. Om andelsägaren under en månad inte skulle förbruka hela potten av andelsel för 28 öre/kWh på grund av minskad förbrukning så sparas de resterande kilowattimmarna till nästkommande månads pott – och så vidare. Brukaren kan däremot inte »låna« kilowattimmar av nästkommande månads pott av kilowattimmar. Andelsåret följer nämligen generella uträkningar hur el förbrukas under året – till exempel med toppar under vintern och dalar under sommaren – och fördelar de ackumulerade »extra kilowattimmarna« så att de sannolikt finns tillgängliga när de behövs som bäst, till exempel vid köldknäppar. Avräkning av andelsel kan även ske retroaktivt under andelsåret. Kilowattimmarna kan inte sparas till ett nytt andelsår. Outnyttjade kilowattimmar förblir då outnyttjade. Detta är anledningen till att vi rekommenderar brukaren att endast täcka 90 procent av den beräknade elförbrukningen.

Varför får jag inte ut andelsel motsvarande mina andelar första året?
Andelsåret löper från 1 april till 31 mars. Ofta driftsätts vindkraftverken på hösten, eller vintern. Avräkningen av andelarna beror på när under andelsåret som det aktuella vindkraftverket driftsattes. År två, då andelsåret börjar om, det vill säga från och med 1 april, får man ut hela sin förbrukning. Ett exempel: Ett vindkraftverk togs i drift den 1 oktober och för Kalle som äger 12 andelar betyder det att han får nyttja produktionen för 182 dagar (1 oktober -31mars). Han får således använda 182/365 av sina andelar, vilket ger ca 6 000 kWh. När det nya andelsåret börjar från den 1 april har Kalle 12 000 kWh att nyttja igen eftersom vindkraftverket då producerar för ett helt års förbrukning. Se även frågan ovan.

Vilka fakturaalternativ har ni?
Vi erbjuder miljövänliga, digitala, fakturaalternativ. Du kan betala dina fakturor med autogiro tillsammans med e-postavisering. Du kan även betala med e-faktura. Observera att anmälan avseende autogiro och E-faktura görs via din internetbank.
Så här kan en faktura se ut

Dela
× -