O2 El Ekonomisk Förening produktionsstatistik 2016

O2 El Ekonomisk Förening produktionsstatistik 2016

Produktionen 2016

En inledningsvis vindsvag början på året medförde att produktionen länge var lägre än förväntat för normalåret. Årets höst- och vinterstormar var därför särskilt efterlängtade i år. November och december blev också årets två blåsigaste månader och medförde att årets totalproduktion från föreningens vindkraftverk uppnådde 63,2 GWh, vilket är strax över förväntad produktion för normalåret.

Den tekniska tillgängligheten för helåret var hög, 98 procent. Den tekniska tillgängligheten avser den tid under året då vindkraftverken varit i drift eller redo för drift i väntan på vind.

Hur har det blåst?
Vi lämnade ett rekordblåsigt 2015 bakom oss när vi gick in i 2016. Vinden har som vanligt varierat stort under året med starka vindar under de kalla vintermånaderna och svaga vindar under sommaren. Variationerna kan också vara stora inom landet, föreningens vindkraftverk är placerade på flera olika ställen i landet vilket då kan vara positivt. Svaga vindar på en plats sammanfaller ibland med starka vindar på en annan.

Oktober var en sådan månad där det i inlandet var lägre vindar än vanligt och samtidigt blåste det upp på Gotland där vindkraftverket hade årets bästa månad sett till både vind- och produktion.

En normal årsvariation i vindkraftsproduktion är +/- 15 procent. Ser vi över året och jämför med 2015 så

var medelvinden i de olika anläggningarna omkring 8-12 procent lägre 2016.

Vart gick elen?
Under 2016 gick omkring 67 procent av den producerade elen till oss medlemmar i form av andelsel.

Omkring 33 procent har sålts ut via Elbörsen Nordpool, och därmed genererat en intäkt till föreningen.

Hittills 2017
Vind och produktion i januari var i nivå med vad som kan ses som normalt för månaden. Under februari har vi haft flera dagar med svag vind, temperaturer omkring nollan och låga moln vilket medfört nedisning på vindkraftverkens rotorblad vilket i sin tur påverkar produktionen negativt. Detta händer enstaka vinterdagar varje år med olika grad av produktionspåverkan. Men denna vecka har solen återigen visat sig, bladen är isfria igen och vi ser nu fram emot bra väder och mycket vind och hoppas på ett fortsatt bra 2017!

Här kan du få mer detaljerad produktionsstatistik

 

Fr o m februarifakturan kommer O2 El Ekonomisk Förenings pris för andelselen kosta 28 öre/kWh. Info om detta har gått ut, här en påminnelse och mer info.

12 kommentarer Läs hela artikeln

Den 2 februari i år lade regeringen fram ett förslag om ett klimatpolitiska ramverk som också innehåller Sveriges första klimatlag.

1 kommentar Läs hela artikeln

O2 El Ekonomisk Förenings ordinarie stämma äger rum den 23 maj 2017 i Stockholm. Boka datumet!

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -