Produktionen hittills 2016

2016-12-21

Stark produktion i november

o2-el-ek-nov

2016 har hittills varit ett svagt vindår i större delarna av Sverige och föreningens turbiner har producerat 95 procent av förväntad produktion. En starkare vindmånad under november har dock lett till att föreningens produktion har närmat sig det förväntade utfallet för 2016.
En normal årsvariation är +/- 15 procent.
Föreningens turbiner är utspridda geografiskt, vilket ger oss en bra spridning av vår risk.

Produktionsstatistik O2 El Ekonomisk Förening


Fr o m februarifakturan kommer O2 El Ekonomisk Förenings pris för andelselen kosta 28 öre/kWh. Info om detta har gått ut, här en påminnelse och mer info.

12 kommentarer Läs hela artikeln

Den 2 februari i år lade regeringen fram ett förslag om ett klimatpolitiska ramverk som också innehåller Sveriges första klimatlag.

1 kommentar Läs hela artikeln

Produktionen 2016

2017-02-23

Presentation och analys av vindkraftsproduktionen i O2 El Ekonomisk Förening 2016.

0 kommentarer Läs hela artikeln

O2 El Ekonomisk Förenings ordinarie stämma äger rum den 23 maj 2017 i Stockholm. Boka datumet!

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -