Stark produktion i november

o2-el-ek-nov

2016 har hittills varit ett svagt vindår i större delarna av Sverige och föreningens turbiner har producerat 95 procent av förväntad produktion. En starkare vindmånad under november har dock lett till att föreningens produktion har närmat sig det förväntade utfallet för 2016.
En normal årsvariation är +/- 15 procent.
Föreningens turbiner är utspridda geografiskt, vilket ger oss en bra spridning av vår risk.

Produktionsstatistik O2 El Ekonomisk Förening


Regeringen har tillsatt en utredning om skattelättnader för hushåll som äger andelar i vind- eller solkraft.

1 kommentar Läs hela artikeln

Regeringen har tillsatt en utredning om skattelättnader för hushåll som äger andelar i vind- eller solkraft.

6 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -