Ajos

Ajos

Ajos vindpark ligger utanför Ajos hamn i Kemi. För närvarande har OX2 10 st vindkraftverk på tre megawatt på Ajos, av vilka åtta ligger på konstgjorda öar och två på land. Storleken på de konstgjorda öarna är ca 30 x 50 m, och vattendjupet runt öarna är ca 3–8 meter. Dessa vindkraftverk kommer att ersättas med nya, moderna, direktdrivna turbiner under 2016–2017 och tre nya turbiner kommer att byggas på nya byggplatser på land. I samband med förnyelsen kommer också havskabeln att ersättas med en ny, och elstationen utvidgas.

Effekten på de 5 vindkraftverk som byggs på land är 3,2 MW och diametern på rotorbladen 113 m. Effekten på de vindkraftverk som byggs på vågbrytaren och de konstgjorda öarna är 3,3 MW och diametern på rotorbladen 130 m. Anläggningen beräknas producera 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (5 000 kWh/år).

De tre turbinerna som kommer att byggas på nya platser kommer att uppföras under sensommaren 2016 och de resterande tio turbinerna under sommaren 2017.

Kommun:
Kemi
Antal vindkraftverk:
13
Max totalhöjd (m):
ca 150
Effekt per verk/hela parken (MW):
5x3,2 + 8x3,3 / 42,4
Förväntad årsproduktion (GWh):
ca 160

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -