projekt

Kakkori

Projektet Kakkori ligger i Bötoms kommun i Södra Österbotten. Kakkoris vindpark ligger norr om Kakkorineva, på den nordvästra sidan av åsen mellan Iso-Kakkori och Kärmesharju.

Terrängen består av plantskog och skogsmark. Skogarna består av ekonomiskog. En betydande del av skogen har nyligen avverkats. På Iso-Kakkoris sluttningar finns några öppna bergsområden. Iso-Kakkori söder om vindkraftverken är den högsta åsryggen inom närområdet och en del av en serie åsryggar som går i nordostlig-sydvästlig riktning. Terrängen kring åsen är relativt plan och består av dränerad ekonomiskog. Sydväst om vindkraftsområdet finns Karijoki-dalens odlingsmarker och på den nordöstra sidan Luovankyläs odlingsområde. Det finns ingen bebyggelse i närheten av de planerade vindkraftverken.

Anläggningen är planerad att omfatta 9 vindkraftverk med en totalhöjd om ca 210 m (från marknivå till rotorns högsta punkt). Effekten på ett vindkraftverk uppgår till storleksklassen cirka 2-3 MW. Modell och storlek är dock ännu inte bestämt utan fastställs först i samband med upphandling av vindkraftverken.

NTM-centralen ska bedöma om det är nödvändigt att tillämpa särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i projektet. Avsikten är att avge en delgeneralplan för vindkraft på projektområdet som ska ligga till grund för när bygglov ska beviljas för kraftverken. Generalplanprocessen tar i allmänhet ett år. Före investeringsbeslutet mäts områdets vindförhållanden genom mastmätningar som tar ett år. Ovannämnda åtgärder genomförs efter det att majoriteten av områdets markägare har gått med på att arrendera sin mark till vindkraftsproduktionen.

Kommun:
Bötom
Antal vindkraftverk:
9 st
Max totalhöjd (m):
Max 200 m
Förväntad produktion (GWh/år):
70-90

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version

Bilder

Dela
× -