Stigshöjden

OX2 förvärvade år 2014 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km västsydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen innehar bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd. Enligt i dagsläget aktuell utformning kommer 6 vindkraftverk att uppföras. Total installerad effekt kommer att vara omkring 20 MW. Anläggningen beräknas att kunna driftsättas under år 2018.

Projektet planeras i ett område som ligger cirka 35 kilometer västsydväst om Örnsköldsvik, cirka 35 kilometer ostnordost om Sollefteå samt cirka 17 kilometer sydväst om Sidensjö i Västernorrlands län. Närmaste allmänna väg är väg nr 335 som ligger 3 km nordväst om den planerade vindparken. Vindkraftverken kommer att byggas i en sammanhängande grupp. Platsen består av skogsmark.

Projektet är för närvarande i slutfasen av detaljprojekteringen och diskussioner pågår med finansiärer och leverantörer.

Kommun:
Örnsköldsvik
Antal vindkraftverk:
6
Max totalhöjd (m):
150
Effekt hela parken (MW):
22
Beräknad årsproduktion (GWh):
60
Driftstart:
2018

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version
Dela
× -