Tönsen (projekt Valhalla)

Den planerade vindparken Tönsen etableras i Bollnäs kommun, Gävleborgs län. Tönsen är en del av Valhalla-projektet där också Åmot-Lingbo vindpark ingår.

Projektet har fått finansiering och byggnationen startas upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 och driftsättning av vindparken kommer att ske vid årsskiftet 2019/2020.

Tönsen vindpark kommer att bestå av 27 vindkraftverk från Vestas med en totalhöjd om 180 meter.

Hela Valhalla-projektet (Tönsen samt Åmot-Lingbo vindpark) omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 357 MW och en beräknad genomsnittsproduktion om ca 1,1 TWh per år.

Kommun:
Bollnäs
Antal vindkraftverk:
27
Max totalhöjd (m):
180
Förväntad årsproduktion (GWh):
365
Driftstart:
2020
Informationsträff 20/2 och 21/2

OX2 har påbörjat byggnation av vindparkerna Tönsen och Åmot-Lingbo. Med anledning av detta bjuder vi in till information.

Kl. 18.00, tisdagen den 20 februari

Lötens Bygdegård

Kl. 18.00, onsdagen den 21 februari

Åmotsgården

Välkommen!

Samma information kommer delges vid båda träffarna. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version
Dela
× -