OX2 Fallåsberget

Yxpila

Yxpila vindpark med fyra vindkraftverk kommer att byggas i Karleby, i Österbotten, Finland. Det är ett av Finlands mest gynnsamma vindlägen med en medelvind på ca 7,7 m/sek vid turbinernas navhöjd. Anläggningen beräknas att producera ca 55 GWh per år efter att den överlämnats till Aquila Capital i början av 2018.

Antal vindkraftverk:
4
Max totalhöjd (m):
200
Beräknad årsproduktion:
55 GWh
Driftstart:
2018

Karta

Klicka på kartan för att visa en större version
Dela
× -