Bloggarkiv

Mažeikiai

Mažeikiai vindpark ligger ca 14 km nordväst om staden Mažeikiai med ca 35 000 invånare, i nordvästra Litauen. Vindparken är belägen i åkerlandskap och angränsar mot den Lettiska gränsen i norr. Anläggningen består av 19 vindkraftverk med en totalhöjd om 178,4 m och beräknas producera 149,6 GWh (149,6 miljoner kWh) per år. Effekten på vindkraftverken är 2,4 MW […]

Kommentarer inaktiverade för Mažeikiai

Ajos

Ajos vindpark ligger utanför Ajos hamn i Kemi, och är det första s k re-poweringprojektet i Finland. Ajos består av 13 st vindkraftverk – åtta till havs och fem på land. I samband med förnyelsen ersattes också havskabeln med en ny, och elstationen utvidgades. Anläggningen beräknas producera 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca […]

Kommentarer inaktiverade för Ajos

Jouttikallio

Invigning 18 maj! Invigning av Jouttikallio vindpark sker torsdagen den 18 maj, kl. 16.30-19.00. Läs mer här (på Finska) Jouttikallio vindpark ligger i Lappo stad i Södra Österbotten. Vindparken ligger i Kiviluomankangas, sydost om Lappo centrum och Jouttikallio industriområde. Avståndet från Lappo centrum är 4,5 km och från Seinäjoki 19 km. Marken ägs av Lappo stad […]

Kommentarer inaktiverade för Jouttikallio

Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken. Anläggningen består av […]

Kommentarer inaktiverade för Rödstahöjden

Maevaara etapp 2

Vindparken Maevaara 2 ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, Norrbottens län. Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1, som togs i drift i april 2015, omfattar 24 vindkraftverk och är fördelad på tre delområden. Etapp 2 består av 10 vindkraftverk. Etapp 2 har liksom Maevaara 1 förvärvats av Allianz Capital Partners, som säljer elen […]

Kommentarer inaktiverade för Maevaara etapp 2

Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.

Kommentarer inaktiverade för Rämsberget

Maevaara etapp 1

Maevaara vindpark ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, i Norrbottens län. Skogsbolaget Sveaskog är ensam ägare av hela markområdet. Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1 omfattar 24 vindkraftverk fördelade på 3 delområden. Av de totalt 24 vindkraftverken är 12 vindkraftverk belägna i Pajala kommun och 12 vindkraftverk i Övertorneå kommun. Etapp 2 […]

Kommentarer inaktiverade för Maevaara etapp 1

Mässingberget

Mässingbergets vindpark ligger mitt i Orsa kommun i Dalarnas län, ca 17 km norr om Orsa. Berget har en högsta punkt på 602 m ö h och markområdet där vindkraftsanläggningen är anlagd ägs av Bergvik Skog Öst. Närmaste tätare bebyggelse finns i Orsa och Skattungbyn ca 17 km söder respektive sydost om etableringsområdet.

Kommentarer inaktiverade för Mässingberget

Stor-Rotliden

Driftstart: 2010 Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till Vattenfall.

Kommentarer inaktiverade för Stor-Rotliden

Klimpfjäll

Driftstart: 2001 Projektet är sålt och driftförvaltning är överlämnad till privata ägare. Har senare överlämnats till Vattenfall.

Kommentarer inaktiverade för Klimpfjäll