Bloggarkiv

Stigshöjden

OX2 förvärvade år 2014 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km västsydväst om Örnsköldsvik. Anläggningen innehar bygglov för att etablera 8 vindkraftverk med maximalt 150 m totalhöjd. Enligt i dagsläget aktuell utformning kommer 6 vindkraftverk att uppföras. Total installerad effekt kommer att vara omkring 20 MW. Anläggningen beräknas att kunna […]

Kommentarer inaktiverade för Stigshöjden

Åmot-Lingbo

OX2 och Bergvik Skog har ingått ett partnerskap där OX2 med sin mångåriga erfarenhet av vindkraftsprojekt tar ansvar för projektutveckling, upphandling, finansiering och byggnation av projekt Åmot-Lingbo. Projekt Åmot-Lingbo har sedan 2012 miljötillstånd för högst 85 vindkraftverk med en totalhöjd om 180 meter i Ockelbo och Bollnäs kommuner. I december 2016 beviljades ändringstillstånd enligt miljöbalken där […]

Kommentarer inaktiverade för Åmot-Lingbo

Kjølberget

Kjølberget vindpark planeras ca 10 km söder om Midtskogsberget i Våler kommun, på kommungränsen till Trysil i Hedmark fylke. Projektet är ett samarbete mellan Austri Vind och OX2. Austri Vind har ansökt om tillstånd för vindparken, som har potential att producera ca 100 GWh/år, med 10-15 vindkraftverk. Den planerade vindparken förväntas få ca 40 MW […]

Kommentarer inaktiverade för Kjølberget

Brännliden

OX2 har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftsanläggning om högst 10 vindkraftverk och maximalt 220 m totalhöjd vid Brännliden, en långsmal höjd belägen i den nordvästra delen av Skellefteå kommun, Västerbottens län. Närmaste by är Andersträsk, drygt 1,5 km öster om projektområdet och närmaste något större samhälle är Jörn ca 13 km sydöst […]

Kommentarer inaktiverade för Brännliden

Tynnyrivaara

Tynnyrivaaran hankealue sijaitsee Juuan kunnassa, lähellä Nurmeksen rajaa. Hanke koostuu yhdestä kiinteistöstä, jonka omistaja Tornatorilla on maata alueella noin 2 500 hehtaaria. Hankealueella on myös mahdollisuus maa-ainesten ottamiseen. Alueelle on suunniteltu alustavasti 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 3 MW. Verkkoliitäntäkapasiteetin rajallisuus estää laajemman tuulivoimahankkeen toteuttamisen. Alustavien selvitysten mukaan Tynnyrivaaran hankealue näyttää alustavasti tuulisuuden puolesta […]

Kommentarer inaktiverade för Tynnyrivaara

Märkenkall

Projektet ligger i Korsholms kommun i Österbottens landskap. Området ligger mellan Kyrå älv och Vassorfjärden österom riksväg 8 och har en areal på ca 11 km2. Marken ägs av privata markägare i området och består främst av obebyggd skogsmark. Närmaste tätorter är Lillkyro, ca 7 km, och Vörå, ca 13 km avstånd från vindkraftsområdet, och […]

Kommentarer inaktiverade för Märkenkall

Verhonkulma

Området för Verhonkulmas vindpark ligger i Egentliga Finlands landskap, på gränsen mellan kommunerna Marttila och Koski. Det planerade projektområdet ingår i vindkraftens etapplandskapsplan. Projektets delgeneralplanprocess inleddes hösten 2013. Under planeringsprocessen utreder man antalet vindkraftverk, deras platser och inverkan på närmiljön. Terrängen vid Verhonkulmas vindpark är relativt flack, bergig ekonomiskog. Skogen är osammanhängande och består av skogsområden i […]

Kommentarer inaktiverade för Verhonkulma

Ponsivuori

Ponsivuoris vindkraftsprojekt ligger i området Ponsivuori-Rautapääkallio. Ponsivuori ligger i den södra delen av Kurikka nära kommungränsen mot Kauhajoki i Södra Österbottens landskap. De närmaste tätorterna består av Kurikka 13 km nordväst om projektområdet, Jalasjärvi 11 km österut och Kauhajoki cirka 17 km sydväst om området. Under projektets generalplansprocess kommer man att utreda antalet vindkraftverk, deras placering […]

Kommentarer inaktiverade för Ponsivuori

Dagsmark – Lappfjärd

Projektet Dagsmark-Lappfjärd är beläget i Kristinestads kommun i Österbottens landskap. Planeringsområdet ligger på ett område mellan byarna Dagsmark, Perus, Lappfjärd och Tjöck, cirka 20 kilometer öster om Kristinestads centrum. Marken ägs av privata markägare i området och består främst av obebyggd skogsmark ock åkermark. Skogarna används främst som ekonomiskog. Närmaste bebyggelse återfinns söderut i byarna […]

Kommentarer inaktiverade för Dagsmark – Lappfjärd

Rajamäenkylä

Rajamäenkylä ligger på ett stort obebyggt område som täcker delar av Bötoms och Storkyro kommuner med vidsträckta myrmarker samt ekonomiskog. Enligt utredningar som genomförts fram till idag lämpar sig området bra för vindkraftsproduktion tack vare bra vindlägen. Projektområdet ligger omgivet av landskapsligt värdefulla områden men vindparkens närmaste omgivning är inte det. Det planeras för 80-100 […]

Kommentarer inaktiverade för Rajamäenkylä