Styrelsens åtgärdspaket för en stabil ekonomi

2016-11-01

OX2 vindpark höst

Styrelsens åtgärdspaket för en stabil ekonomi

Omvärlden är just nu fylld av ovanligt många osäkra faktorer. Det som påverkar vår förening allra mest är hur de rekordlåga elcertifikatpriserna kommer att utvecklas, samt om det blir ett positivt resultat av utredningen kring andelsägd elproduktion.

Omvärlden må vara svår att förutse just nu, men det vi vet är att om vi vill ha en ekonomiskt stabil framtid för föreningen så behöver vi fatta ett antal beslut kring de faktorer som vi faktiskt kan styra. Åtgärder som handlar om att sänka föreningens kostnader och höja intäkterna.

På kostnadssidan har vi lyckats förhandla med våra stora leverantörer om bättre villkor. OX2, som övervakar och sköter våra vindkraftverk samt administrerar föreningen, har beslutat att ge föreningen ytterligare rabatt på sina tjänster. Detta trots att de redan idag förlorar ekonomiskt på affären. Orsaken till den ytterligare sänkningen är att OX2 långsiktigt tror på vindandelar som produkt och menar att det är viktigt att värna ett spritt ägande på elmarknaden för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

På intäktssidan behöver vi höja priset på andelselen från 20 öre till 28 öre/kWh från och med 1 januari 2017. Priset kan jämföras med dagens spotpris på 43,32 öre (Elprisområde 3, 20160931). Det betyder

att det just nu blir något mindre lönsamt att vara andelsägare: För en medlem med 10 andelar betyder det en kostnadsökning med 800 kr exkl. moms per år. Historiskt har en snittmedlem sparat minst 25 000 kronor på att vara medlem i föreningen (räknat på 10 andelar sedan föreningens start jämfört med vanligt rörligt elavtal) och vår förhoppning är naturligtvis att det åter ska bli en bra affär att äga och köpa andelar framöver.

Något som direkt kommer att påverka hur lönsamt det är att äga vindandelar är om det blir ett positivt resultat av den statliga utredning som pågår just nu. Ett beslut om slopad energiskatt skulle ge oss dryga 30 öre per kWh andelsel. För en andelsägare med 10 andelar betyder det minst 3 000 kr extra i plånboken varje år. Jag vill återigen uppmuntra er att kontakta politiker direkt för att framföra er bild som privata investerare i förnybar energi.

Med vänlig hälsning

Anders Malmström
Ordförande O2 El Ekonomisk Förening

 

 


 • Anders

  Hej!
  Hur stor är den ovan redovisade kostnadsbesparingen per år?
  Hur stor blir intäktsökningen tillföljd av höjningen av andelsel?

  • OX2 Kundservice

   Hej Anders,

   Tack för din fråga!

   Den här typen av mer detaljerade frågor kommer vi gå igenom på informationsträffen den 21 november, du är mer än
   välkommen att delta. Om det råkar vara så att du inte kan närvara går det att vara med via telefon alternativt ta del av presentationsmaterial efter träffen.

   Det går såklart också bra att ringa oss på 0771-818700.

   Med vänlig hälsning
   Mikael på kundservice

 • neksnad

  Hej!
  för några år sedan köpte vi tre extra vindkraftverk till föreningen,det kanske är en ide att sälja dessa nu istället för att vi måste avbetala dom.

  • OX2 Kundservice

   Hej!
   Just nu avvaktar vi svaret från den statliga utredningen kring andelsägd elproduktion som just nu är igång. Ett första resultat ska presenteras i slutet på januari nästa år. När vi vet utfallet från denna kan vi ta fler beslut kring föreningens framtid.

   Om resultatet från utredningen blir positivt blir det åter aktuellt att sälja de andelar som finns kvar på de sista verken och då kan vi helt betala av lånen. Blir resultatet negativt kan diskussionen om försäljning av ett eller fler verk aktualiseras.

   Du är alltid välkommen att ringa oss på 0771-818700 om du skulle ha några fler frågor eller synpunkter.

   Varma hälsningar,
   Anna-Karin på kundservice

 • magnus gyllenstrand

  Det svider ordentligt (åtminstone för mig) när elpriset är under medlemspriset. Nu kommer detta inträffa oftare. Förhoppningsvis inte på vintern då förbrukningen är som högst.

  Tillsammans med den utlovade skattehöjningen så kan januariräkningen bli riktigt otrevlig.

  Jag tillhör nog undantagen i föreningen då jag enbart är med för att få ett stabilt förutsägbart elpris. Hade lika gärna kunnat bli delägare i ett kärnkraftverk om möjligheten funnits.

  • OX2 Kundservice

   Hej,
   Jag förstår att det inte känns roligt de gånger marknadspriset på el understiger priset på andelsel. Hittills har det dock endast inträffat några enstaka sommarmånader sedan föreningens start 2007. Trots höjningen av priset på andelsel kommer du ändå ha ett förhållandevis lågt och stabilt elpris över tid. Om du vill har du också möjlighet att bli vilande medlem under en period och köpa el från ett annat elbolag. Ring oss så kan vi berätta mer: 0771-818700.

   Varma hälsningar,
   Anna-Karin på kundservice

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

0 kommentarer Läs hela artikeln

Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman.

0 kommentarer Läs hela artikeln

OX2 Vindel rustar för framtiden och byter namn till Utellus. I månadsskiftet juni/juli lanseras nya varumärket, ny hemsida och ny e-postadress.

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -