Uppdatering av avtalsvillkor

2016-08-31

Svensk Energis Allmänna avtalsvillkor (branschens villkor) har uppdaterats, och den 1 november börjar dessa gälla för OX2:s kunder. Här beskriver vi kort några av ändringarna och du har även möjlighet att läsa dem i sin helhet.

Du behöver inte göra någonting och uppdateringen påverkar inte ditt elpris eller den fasta månadskostnaden. 

generic_vindkraftverk

Exempel på förändringar i allmänna avtalsvillkor, Konsument:

  1. Förtydligande i skrivelse avseende kundens ångerrätt vid tecknande av avtal på distans.
  2. En tidigare bestämmelse om elhandelsbolagets möjlighet att ta betalt i förskott är borttagen.

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Ändringar – Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Exempel på förändringar i allmänna avtalsvillkor, Näringsidkare:

  1. En tidigare bestämmelse om möjlighet för elhandelsbolagets möjlighet att ta betalt i förskott är borttagen.
  2. Stavningen av Svenska kraftnät har ändrats

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare

Ändringar – Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare


Fr o m februarifakturan kommer O2 El Ekonomisk Förenings pris för andelselen kosta 28 öre/kWh. Info om detta har gått ut, här en påminnelse och mer info.

12 kommentarer Läs hela artikeln

Den 2 februari i år lade regeringen fram ett förslag om ett klimatpolitiska ramverk som också innehåller Sveriges första klimatlag.

1 kommentar Läs hela artikeln

Produktionen 2016

2017-02-23

Presentation och analys av vindkraftsproduktionen i O2 El Ekonomisk Förening 2016.

0 kommentarer Läs hela artikeln

O2 El Ekonomisk Förenings ordinarie stämma äger rum den 23 maj 2017 i Stockholm. Boka datumet!

0 kommentarer Läs hela artikeln

 

Dela
× -