Miljömärkt el till rörligt pris för både elkunder och andelsägare

El till rörligt pris är vad som gäller för OX2:s elkunder, men i viss mån också för våra andelsägare och den förbrukning som inte täcks av andelar.

Vår rörliga el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval vilket garanterar att den – precis som andelselen från vindkraft – är förnybar och miljövänligt producerad. Priset ligger i nivå med »vanlig el« på marknaden.

När vi sätter priset på rörlig el utgår vi från

ett volymvägt spotpris. Detta spotpris baseras på Nord Pools priser varje enskild månad. Vårt påslag är endast 2 öre per kWh, vilket täcker våra kostnader för Bra Miljöval och avgifter till Svenska Kraftnät och OX2 Vindels elmäklare. Den lagstadgade energiskatten, kostnad för elcertifikat samt moms tillkommer.


Rörligt elpris februari 2016

I tabellen nedan redovisas vårt rörliga elpris i samtliga prisområden.
En fast avgift på 47 kr per månad inklusive moms (37,6 kr exklusive moms) tillkommer.

  Prisområde  Volymvägt
månadssnittpris
(februari)
Totalpris Inkl.påslag, elcertifikat,
energiskatt och moms
1 18,15 öre/kWh 66,44 öre/kWh
2 18,24 öre/kWh 66,55 öre/kWh
3 18,59 öre/kWh 66,99 öre/kWh
4 19,04 öre/kWh 67,55 öre/kWh

Beräkningsexempel rörlig el prisområde 3:

Volymvägt månadssnittpris 28,50 öre /kWh
Vårt påslag    2,00 öre/kWh
Elcertifikat    3,80 öre/kWh
Energiskatt  29,20 öre/kWh
Moms 25%  13,40 öre/kWh
Rörligt elpris februari  66,99 öre/kWh

Energiskatt 2016
Energiskatten för 2016 är 29,2 öre/kWh och för de med reducerad energiskatt är den 19,3 öre/kWh. Reducerad energiskatt gäller för samtliga kommuner i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, samt i kommunerna Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung-Sälen, Mora, Orsa och Älvdalen.

2015 kom 100 procent av elen som OX2 Vindel säljer från vindkraft. Vindandelar är 100 procent vindkraft.

Jämförelsepriser

Historiska spotpriser

Dela
× -