Allt fler områden lämpliga för vindkraft

2012-06-08

I de områden som Sveriges kommuner hittills har pekat ut som lämpliga för vindkraft kan det produceras 108 TWh vindkraftsel vilket motsvarar cirka två tredjedelar av den totala elproduktionen

i Sverige. Det framgår av kommunernas redovisningar till Boverket.

Läs hela artikeln i Vinkraftsnytt

Dela
× -