Tillgänglighet och säkerhet Åmot-Lingbo-Tönsen

OX2 Åmot-Lingbo-Tönsen vindpark. Foto: Joakim Lagercrantz

Gjutning av betongfundament. Foto: Joakim Lagercrantz

Den största risken under byggnation är alla transporter och den tunga trafiken. I samband med pågående fundamentsarbeten sker transporter av material och utrustning kontinuerligt till respektive park.

Fallåsvägen genom Åmot-Lingbo kommer inte stängas av utan kommer kunna användas med viss begränsning under byggnationen. Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar sätts upp efter godkännande från tillsynsmyndigheten. Dessa skyltar ska respekteras och passeras på eget ansvar. Respektera hastighetsbegränsning 30 km/h.

Av säkerhetsskäl sätts vägbommar upp för att undvika obehörig trafik i byggområdet. Detta innebär begränsad tillgänglighet att komma in med bil, och om man har något särskilt ärende i området måste man anmäla sig till platsledningen samt ta del av de arbetsplatsregler som gäller.

 

Dela
× -