Årsredovisning 2016 är här

2017-04-05

Finansiellt har 2016 varit bland de viktigaste och mest framgångsrika åren i OX2:s historia. Nettoomsättningen uppgick till 1 123 MSEK och rörelseresultatet till 122 MSEK.

»Vår position som en ledande realisatör av storskalig vindkraft har vi lyckats stärka samtidigt som vi förflyttar oss till nya geografiska marknader där vi ser ett tydligt behov av det vi kan erbjuda.«
(Utdrag från Johan Ihrfelts vd-ord.)

Bläddra och läs mer i årsredovisningen här:

Årsredovisning 2016

Tidigare årsredovisningar

Dela
× -