Austri Vind och OX2 samarbetar om 250 MW i Norge

2015-02-02

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Austri Vind och OX2 om totalt 250 MW vindkraft i Norges inland. Det handlar om att realisera tre vindkraftsprojekt under de kommande åren.

Austri Vind har utvecklat vindkraftsprojekt i kommunerna Engerdal, Trysil, Åmot och Våler i Hedmark, Norge. OX2 har byggt och finansierat ett 30-tal projekt som omfattar kring 800 megawatt vindkraft i Norden.

– Det finns ett stort intresse att investera i större vindkraftsprojekt i Norge, men många projekt har svagheter som exempelvis komplicerade nätanslutningar. Projekten vi nu samarbetar med Austri kring har osedvanligt goda vind- och nätförutsättningar och vi har förhoppningar om att börja bygga cirka 100 megawatt redan i år, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind, i ett pressmeddelande.

Austri Vind kommer fortsätta att ha ansvar för kontakten med tillståndsmyndigheter och projektens lokala intressenter som kommuner, närboende och markägare. OX2 ansvarar för teknisk utformning och finansiering av projekten, samt kommer vara totalentreprenör under byggnationen.

Projekten som ingår i samarbetet är Raskiftet i kommunerna Trysil och Åmot, Kvitvola i Engerdal kommun och Kjølberget i Våler kommun. Samtliga projekt har fått tillstånd från Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) och slutliga beslut förväntas från Olje- og energidepartementet under 2015.

Läs artikeln i Vindkraftsnyheter

Dela
× -