OX2 Bio Helsingborg

Helsingborg biogasanläggning, Helsingborgs kommun

Biogasanläggning i Helsingborg

OX2 driver och utvecklar en av Sveriges största biogasanläggningar utanför Helsingborg. Anläggningen som ägs av NSR har en kapacitet om ca 80 GWh biogas samt ca 150 000 ton biogödsel per år.

I mitten av 1990-talet gjorde NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) betydande investeringar i en biogasanläggning för att bidra till en bättre miljö. Anläggningen har byggts till och moderniserats successivt och under 2014 mer än fördubblades produktionskapaciteten till 80 GWh. Sedan den den 1 januari 2016 driver och utvecklar OX2 verksamheten via ett koncessionsavtal.

OX2 Bio Skånetrafiken

Skånetrafikens samtliga stadsbussar drivs med biogas. Foto: Karl-Johan Hjertström

Biogas kan ge stora miljövinster i form av minskade koldioxidutsläpp och efterfrågan på biogas som fordonsbränsle är stor i södra Sverige. Matavfall från hushåll i regionen och organiskt avfall från livsmedelsindustrin omvandlas till biogas i biogasanläggningen. Gasen uppgraderas och används som drivmedel i stadsbussar, regionbussar, sopbilar och andra fordon.

Anläggningen producerar årligen biogas motsvarande 8 miljoner liter bensin.

Vad är biogas?

En näringsrik biprodukt

Det som blir kvar efter rötningsprocessen i biogasproduktionen är en näringsrik

biogödsel som används inom lantbruk. OX2:s biogödsel är kvalitetscertifierad enligt systemet SPCR 120 som utförs av Sveriges tekniska forskningsinstitut. Biogödseln är ett flytande kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel. Kvalitetscertifieringen gör att gödseln är godkänd av dem som köper lantbrukets odlade produkter. Vi tar egna prover och gör analyser en gång i månaden för att hålla noggrann kontroll, och Sveriges tekniska forskningsinstitut testar biogödselns kvalitet en gång om året.

Så här fungerar biogödsel

Innehållsdeklaration för OX2 Biogödsel

Råd och anvisningar OX2 Biogödsel

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa vår biogödsel.

Fakta

  • Antal rötkammare: 3 st
  • Rötkammarvolym: 12 000 m3
  • Rågasproduktion: 80 GWh
  • Behandlat avfall: ca 150 000 ton
  • Personal: 14 st
  • Biogödselproduktion: 120 000 ton

SubstratAnläggningen behandlar sorterat organiskt hushållsavfall, industriella avfall från t ex storkök, livsmedelsproducenter samt avfall från jordbruket.

Produkter: Anläggningen producerar hållbar biogas samt certifierat biogödsel. 

Dela
× -