Foto: Adobe Stock

Biogasanläggning i Sävsjö

Den nya biogasanläggningen i Sävsjö är ett samprojekt mellan lokala lantbrukare och Göteborg Energi. Ett gemensamt bolag har bildats – Sävsjö Biogas AB – som samägs av Göteborg Energi och Vrigstad Fjärrvärme AB. Anläggningen började leverera biogas våren 2012 och producerar initialt 11 GWh gas per år, vilket i bensin motsvarar cirka 1,2 miljoner liter.

Vi söker drifttekniker!

Se platsannons här

Fakta

  • Antal rötkammare: 2 st
  • Rötkammarvolym: 6 000 m3
  • Rågasproduktion: 11 GWh/år (kapacitet 40 GWh/år)
  • Behandlat avfall: 65 000 ton/år
  • Personal: 4 st
  • Biogödselproduktion: 65 000 ton/år

SubstratAnläggningen behandlar industriella avfall från t ex storkök, livsmedelsproducenter samt avfall från jordbruket.

Produkter: Anläggningen producerar hållbar biogas samt certifierat biogödsel. 

Läs mer på Sävsjö Biogas hemsida

Dela
× -